De què depén el desenvolupament emocional

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (839 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
 
 

El desenvolupament emocional
 
 
 
  
 

La infància és una etapa única e imprescindible pel desenvolupament emocional dels xiquets i xiquetes la qual marcarà la diferència entreaquests, determinant en gran part les seues personalitats , actituds i ,fins i tot, la seua tendència professional.

Aquest període infantil dependrà, a més de la herència genètica, del context en elqual es desenvolupe. Si separarem uns xiquets bessons de manera que u es criara a un entorn familiar problemàtic i violent, mentre que l'altre a un molt agradable amb uns pares molt afectius iprotectors no tindran el mateix caràcter, així com dos xiquetes de diferents èpoques tindran diferents costums i actituds.

Partint d'aquesta premissa s'ha de concretar que el context d'aquestdesenvolupament està marcat fonamentalment per tres factors que el formen: la família, l'escola i la comunitat.

Cadascú d'aquestos factor tenen una gran repercussió en major o menor mesura. Aquesta mesura ésincerta si tenim en compte la diferència que hi ha entre les diferents famílies, escoles i comunitats. Per exemple: hi hauria més influència escolar i social en els casos de xiquets orfes o ambtutors/es amb problemes que els duguen a oblidar-se de la seua responsabilitat i els incomunique com pot ser l'alcohol, drogues, trastorns mentals, etc. Mentre que, al cas d'un xiquet que es trobe mésallunyat de la societat o sense possibilitats escolars, la influència familiar serà major.

En la meua opinió, generalment, hi hauria una evolució d'aquestes influències amb el temps.
El contextfamiliar seria el més important pel desenvolupament emocional, ja que, segons experts, aquesta influència comença abans de nàixer quan es troba a l'úter de la mare i es superposa fins els 3 anys davant lainfluència externa, tenint en compte la seua fragilitat i que la escolarització no es dóna fins el tercer any de vida. A més, són les primeres influències humanes que reben i que prenen com a...