Debugger

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (751 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
|ÍNDEX |

PÀGINES
1.PROGRAMADEPURADOR..................................................................................1

1.1.QUÈ ÉS UN PROGRAMA DEPURADOR?....................................1
1.2.PER QUÈ SERVEIX UNDEPURADOR?.......................................1
1.3.POTENCIAL D’UN DEPURADOR..................................................1

2.DEPURADOR DEL BORALND C++ 4.5 .. ............................................................22.1.OPCIONS DEL MENÚ DEBUG........................................................2
2.2.EXEMPLES D’UTILITZACIÓ......................................................... 2

1. Programadepurador

1 Què és un programa depurador?

Un depurador és una utilitat que permet al programador executar un programa pas a pas a fi de trobar errors i observar la seva execució instrucció perinstrucció monitoritzant el valor de les variables.

2 Per què serveix un depurador?

El depurador s’utilitza principalment quan el programa no dóna errors de compilació però no s’executa de la maneradesitjada i a més a més no s’és capaç de trobar l’error inspeccionant a simple vista el programa.

El programador amb el depurador té l’opció com hem dit anteriorment d’anar executant sentencia persentencia i observant el valor de les variables. Aleshores quan el programador observa un comportament en el programa que no és l’esperat (una variable que no té el valor desitjat, un “if” en elqual s’esperava entrar però no s’hi entra,…) pot detectar quin és el moment en el que el programa falla i estudiar més acuradament aquell tros de codi amb un comportament diferent del que s’esperava.3 Potencial d’un depurador

Principalment un depurador permet:

- Executar el programa línia per línia.
- Mostrar el valor de les variables.
- Utilitzar punts de ruptura...
tracking img