Desafeccion politica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (926 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
-Reflexió crítica sobre la viabilitat de les propostes per reduir la desafecció política dels joves.

Després de llegir els diferents aspectes que l’informe analitza sobre l’actitud política icomportament electoral de la nostra societat constato que certs factors negatius són comuns entre països, actors, moment històric, desigualtats socials, forquilla d’edat, nivell cultural, valors,etc.., i que no són prou determinants a l’hora d’obtenir una conclusió que ens permeti arribar a la possible solució per anar corregint paulatinament la situació actual, quant a la posició distant delcol•lectiu dels joves seria la més “natural” respecte dels altres, per les raons exposades en el document, i caldria “apropar-lo” portant a terme tot l’esforç possible com a inversió de futur, per tant anema revisar les propostes suggerides amb l’interès d’afegir nous punts de vista:

Nivell d’importància 1
1.1.“Potenciar la formació cívica i el coneixement dels sistema institucional durant elperíode d’ensenyament obligatori”.
Considero clau e indispensable aquesta possibilitat, s’hauria de planificar com incloure dins de l’ensenyament actual, els mitjans per fer arribar tota la informaciónecessària, estructurada didàcticament per cada tram escolar establert. És cert que formar específicament al professorat per desenvolupar aquesta tasca i dissenyar el material a utilitzar podriarepresentar una inversió importantíssima, però considero que seria totalment viable si es té en compte que la millora en cadena per a les futures generacions arribaria a ser òptima gràcies a la base deconeixement assolit al mateix temps que la resta de matèries. Posar a l’abast de tothom de manera quotidiana els elements que permetran recuperar valors socials que repercutiran directament en elfuncionament d’un país , sent participatius, objectius, crítics i sobretot respectant les institucions, no pot ser només una idea, s’ha de fer realitat, clar que el grau d’efectivitat està supeditat al de...
tracking img