Descriptivo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (258 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
5. Armariets

Us recordem que tenim a disposició dels alumnes interessats un lloguer d’armariets per tal de deixar-hi els llibres, bosses oaltres materials.
A fi de poder disposar d´un d’aquests armariets cal abonar 5€ al compte que l’institut té a Unnin (Caixa Terrassa): 2074 000776 2096452761, tot indicant el nom de l´alumne i el curs que farà. També feu constar el concepte “lloguer armariet”. El justificant del pagamentcal portar-lo a secretaria a partir de l’1 de setembre. A partir d’aquest dia, i per ordre estricte de lliurament de justificants,s´adjudicaran els armaris donant prioritat a la proximitat d´aquests a l´aula-classe. L´alumne s´haurà de comprar un cadenat del núm. 30 per tancarl´armariet. L’alumne/a és l’únic/a responsable de la clau i de l’armari, i per tant assumeix tots els possibles desperfectes que pateixi el seu armariet.En aquest sentit està prohibit rellogar els armariets a una altra persona. Si dos alumnes volen permutar els armaris, han de comunicar el canvia la Secretaria del Centre. En qualsevol cas el responsable és sempre el titular i el Centre no es farà càrrec de cap incidència en el materiald’un/a alumne/a que no sigui el/la propietari/a.
En finalitzar el curs es donarà un termini per treure els cadenats i deixar els armaris buitsper poder-los adjudicar de nou el proper curs. Acabat el termini es procedirà a trencar el cadenat i buidar tot el que hi hagi a l’armariet.
tracking img