Diferencia de potencial

Páginas: 3 (604 palabras) Publicado: 11 de mayo de 2011
11/1/2010

La diferència de potencial (V)

V= Voltatge= Tensió

Es l’energia que es necesita per desplaçar la unitat de càrrega + d’un punt a un altre del circuit.

V= energia V= ECàrrega q

Unitat del S.I: El Volt

1 Volt = 1 joule
1Coulomb

Voltimetre: Conexións en paral·lel

Nº6 pag 114

Nº7 pag 114

V = 40 J =20V
2 C

Nº8 pag 114

Energia =V · C = 50 · 0,3 = 15 Coulombs

Intensitat de corrent electric ( I )

Importa el temps que triga en circular un càrrega a través d’un circuit?
La I és la quantitat de càrrega a través d’unasecció per unitat de temps.

I = q Unitat S.I: Ampere ( A )
T
L’amperimetre: es l’aparell que mesura l’intensitat de corrent electric
1A = 1C
1S18/10/2010

La llei d’OHM
La resistencia electrica

El filament d’una bombeta és de wolframi.

Efecte Joule Voltatge ( V ) Relació: V/I = CONTANTS
Intensitat ( I )
Resistencia (R )

De quedepén la resistibilitat d’un conductor ?

R= P · l P = Resistibilitat
S l = longuitud del fil
S= secció del fil

23/10/2010

Conexións en serie

En conectar duesbombetes conectades en serie brillen menys que la bombeta individual.

R = V I = V R’= R + R + R = 3R
I R

R’: la resistencia equvalent a 3 resistencias en serie.
I’ : es laintensitat que circula a traves de les 3 resistencies.
El voltatge entre cada resistencia és mes petita que la aportada pel generador.

25/1/2010

Associació de resisténcies en serie:

Req = R1 + R2 + R3

Associació de resistencies en paral·lel:

1 = 1 + 1 + 1
Req R1 R2 R3

Nº22 pag 121

Dades

V=60V
R1= 120
R2= 30
I ?

Solució

I= 60 V =2,5 A
150

Nº23 pag 121

Dades

R1 = 6
R2 = 12
V = 30
I ?

Solució

I= V = 30 V = 1
R 12 4

26/1/2010

Energia i potència eléctrica

E = V·q =...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Diferencia de potencial y potencial eléctrico
  • DIFERENCIA DE POTENCIAL Y POTENCIAL ELÉCTRICO
  • Energía Potencial y Diferencia De Potencial
  • Diferencia De Potencial Y Potencial Electrico
  • Diferencia de potencial
  • diferencia de potencial
  • Diferencia de potencial
  • Diferencia De Potencial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS