Dretvaga

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (295 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Titularitat: Són titulars dels drets de vaga els treballadors, entenent per tals els que presenten servei per conta propi.
La LO 2/1986 prohibeix als membres de les Forces yCossos de seg uretat d’exercici del dret de vaga o d’accions que puguin alterar el funcionament dels serveis.
La Llei 6/1985 reconeix el dret de vaga al personal al servei del’Administració de Justicia, exceptuant Jutges i Magistrats.
Es reconeix el dret de vaga dels funcionaris públics ebcara que no de manera expressa.
Estan facultats per la declaració de vaga:1. Els treballadors, a través dels seus representants.
2. Directament per el propis treballadors afectats per el conflicte a través d’una desició col·lectiva.
3. Lesorganitzacions sindicals com implantació en l’ambit laboral al que la vaga s’extén.
Contingut Esencial
El drecho a la huelga se reconoce en el articulo 28.2 de la CE
Es tracta d’undret ireenunciable, sen nuls els pactes establerts en contractes individuals de treball que continguin la renuncia o quelsevol altre resticció del dret a vaga.
Limits
La vaga a laqual se li otorga l’amparament de la legilitat consisteix en la cesació de la prestació de serveis (pels) treballador afectat i sense ocupació per els mateixos centre de treball ode qualsevol de les dependencies.
La vaga es il·legal quan:
1. S’inicia o es sosté per motius polítics o amb qualsevol altre finalitat desvinculada al interés profesional delstreballadors afectats.
2. Sigui de solidaritat o recolzament, a no ser que afecti a l’interés profesional dels que la promoven o sostenen.
3. Quan tingui per objectealterar, dins del seu periode de vigiencia, el pactat en un conveni col·lectiu.
4. Es produiex contrariament lo expressament pactat en conveni col·lectiu per la solució de conflictes.
tracking img