Economia de mierda

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (581 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Escriptura de constitucio de una responsabilitat limitada.

A Masies de Voltrega ,Gerard Jimenez Morales de 37 anys d'edat administrador d'empresa de professió i casat, Pol Cinca Cecilia de 35 anysd'edat, accionista de professió i solter i Albert Font Serra de 30 anys d'edat gestionador d'empreses de professió i solter, de nacionalitat espanyola tots tres, veïns del Voltreganés diuen que:
Queformarien una empresa de Societat Limitada, que com a nom serà: GPA Alimentació. Estarà ubicada a Masies de Voltrega, al carrer Verdaguer nº13.

-Els objectius principals de la societatseran els següents:
1.- Dedicar-se a la venta d'aliments de diferents marques.
2.- Intentar no provocar perdues exesives de diners cap a l'empresa

-El capital de l'empresa sera de 12.500€.Aquest capital ha estat pagat d'aquesta manera:

-Albert Font Serra : 5500€ pagat amb 2 quotes de 2500€ cadascuna.

-Gerard Jimenez Morales : 4000€ pagat amb 4 quotes de 1000 € cada mes.

-Pol CincaCecilia : 3000€ pagat tot de cop.

La responsabilitat dels socis queda limitada al valor d'euros que aportin.

La societat portarà un llibre de registre de socis, registrat a la camera de comerç,on s'escriurà el nom, el domicili i el numero de capital que aporti

Els beneficis o perdues seran repartides entre cada soci, depen del capital que hagi aportat cadascun d'ells.

La societatestarà a carrec de la junta general de socis.
Tots els socis estaran representats per un gerent de la junta de socis. El gerent serà el representant de la societat i el seu suplent sera el representantde fer les seves funcions quan estigui de baixa o ausent. S'asigna al senyor Joan Barcelo com a gerent de la societat i com a suplent s'asigna a Eduard Hidalgo.
El gerent Joan Barcelo tindra diversesfuncions:

-Designar un secretati de la companyia
-Presentar un informe sobre el balanç de l'empresa a la reunio dels socis.
-Convocar la junta general de socis.

Les reunions de la junta...
tracking img