Economia mundial tema 1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4069 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTÒRIA ECÒNOMICA MUNDIAL

1. Població i recursos naturals a la història d’Europa

- a) Introducció a les principals variables demogràfiques.
- b) Reemplaçament de generacions en la societat preindustrials
- c) Floctuacions de la població a curt termini
- d) La interacció població recursos a llarg termini

A) Introducció a les principals variables demogràfiques
Natalitat, fecunditat,mortalitat, esperança de vida

Natalitat
És el nombre de nascuts en un període (1any) dividit pel nombre d’habitants i multiplicat per 1000

Natalitat = Nº Nascuts 1 anys x 1000
Nª habitants

Mortalitat¨
És el nombre de defuncions en un període (1 any) dividit pel nombre d’habitants i multiplicat per 1000

Natalitat = Nº defuncions 1 any x 1000Nª habitants

Aquestes dues variables permeten determinar el tamany de la població i la seva evolució. Símil de la banyera.

Fecunditat
És el número de nascuts en un any dividit per el nº de dones en estat fèrtil i multiplicat per 1000

Natalitat = Nº Nascuts 1 anys x 1000
Nª habitants

La fecunditat està condicionada per altres variables com la propensió a tenir fillsi l’estructura d’edats i sexes.

La natalitat depèn de l’estructura per edats i sexe de la població

Exemple
Població 1
1000 habitans
Nascuts en un any 3 nadons
Això ens dona una natalitat del 3 o/oo

Població 2
1000 habitants
Nascut en un any 5 nados
Això ens dona una natalitat del 5 o/oo

Les dones en estat fertil de la població 1 és de 200
Per tant la fecunditat és de 3/200*100 = 15o/oo

Les dones en estat fèrtil de la població 2 és de 320
Per tant la fecunditat és de 5/320 *100 = 15o/oo

La esperança de vida es calcula mirant la mortalitat de l’any en que s’està considerant, per cada tram d’edat es la mira la mortalitat d’un tram en aquella data.

B) El reemplaçament de generacions en les societats preindustrials
La natalitat depenia de l’estructura per edatsi sexes i del comportament reproductiu, es a dir la fecunditat.
Les variables que determinaven la fecunditat eren o depenien de dos elements.
De la freqüència i intensitat en l’ús d’anticonceptius i de les normes socials, morals i religioses que regulen o limiten els tracte sexual entre les persones.
L’ ús dels mètodes anticonceptius era casi irrellevant, però en canvi les normes socials,morals i religioses si que afectaven en la fecunditat d’aquesta societat.
La fecunditat depenia també de l’edat d’accés al 1er matrimoni de la dona i del percentatge de solteria definitiva femenina.
Es a dir que la nupcialitat era realment una altra variable que afectava a la fecunditat.
Per tant la fecunditat venia realment determinada per el moment en que la dona es casava i en quina proporció hofeia.
Aquestes dues variables es comportaven molt diferent depenen de les zones geogràfiques del món
Taula de % de solteres per grup d’edat i països

20-24anys 25-29anys 45-49anys

Egipte 20 6 1
Korea 2 1 1
França 58 30 12
Regne Unit 73 42 15

Podem observar doncs que la fecunditat a l’europa preindustrial era moltmés tardana que en altres zones geogràfiques.

Resumint
Les dues variables que afectaven realment a la fecunditat era l’edat d’accés al 1er matrimoni i el % de solteria definitiva que hi havia a les societats pre-industrials.
Les dones entre 24-26 anys solien tenir entre 4 i 5 fills
Però entre el 20-25% dels nadons morien en el primer any, un 45 % no arribaven als 10 anys i entre el 45-50%arribaven als 25 anys.

20-25% nadons morien en el primer any
Aprox 45% no arribaven als 10 anys
Entre els 45-50% superaven els 25 anys.

Per tant amb això es podia veure que aquestes poblacions es defenien per un creixement molt lent, ja que tot i que la natalitat era molt alta, la mortalitat infantil també ho era. Aquestes poblacions tenien fortes fluctuacions a curt termini.

C)...