Economia mundial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 34 (8432 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ECONOMÍA MUNDIAL

PARTE 1: INTRODUCCIÓN

TEMA-1: METODOLOXÍA, FONTES E CONCEPTOS BÁSICOS

1. INDICADORES ECONÓMICOS E FONTES ESTATÍSTICAS
A economía é unha ciencia social, polo que as hipótesis debémolas contrastar empíricamente ás análisis teorícas.

Indicadores Económicos:
* Demográficos: población total; población urbana; nº de individuos que componen un país.
* Actividades eemprego: población activa; población ocupada por sectores.
* Producción e Renda: PIB; PIB per cápita; distribución do PIB por sectores
* Calidade de vida: población con acceso a auga potable; médicos por cada 1.000 habitantes;
taxa de analfabetismo, teléfonos por habitante.
* Desenvolvemento socioeconómico: Indice de Desenvolvemento Humano (IDH); gasto social
(Educación, Sanidade…)
*Distribución da Renda: porcentaxe de renda recibida polos máis pobres; porcentaxe de
renda recibida polos máis ricos.
* Comercio exterior: grao de extraversión exportadora, importadora e comercial; grao de
Apertura Comercial; grao de especialización.

Todos estes indicadores axúdannos a elaborar estadísticas para poder estudar a economía xa que é unha ciencia social.

Principiasestadísticas:
* No ámbito mundial:
- Banco Mundial
- Programa de UN para o Desenvolvemento humano (PNUD). Programa que elabora o IDH
- Organización de Un para o Desenvolvemento Industrial
- Organización Mundial de Comercio (OMC)
- Fondo Monetario Internacional (FMI); OCDE
* No ámbito europeo:
- Eurostat
* En cada país (exemplo España): INE e Banco de España

Problemas coasestatísticas:
* Inadecuación entre a información disponible e os problemas económicos
* Conflicto entre o Organismo Responsable e a información necesaria
* Retraso na publicación debido aos cuestionarios
* Escasa calidade e dificultades de comparación no tempo e no espazo.

2. CONCEPTOS BÁSICOS: SISTEMA ECONÓMICO E CRECEMENTO ECONÓMICO:
Economía: Forzas productivas (dotación de factores deproducción) e relacións de produción (dereitos de propiedade).

* Forzas productivas: aquel conxunto de factores que van a definir a eficacia e a productividade en cada nivel de desenvolvemento da sociedade. Son os medios de producción, a tecnología e os coñecementos e a aptitud humana (forza de traballo). Dotación de factores de producción e relacións de producción, dereitos de propiedade.

*Producto social e o consumo productivo: coa ecuación PS-CP obtemos o excedente. Dito excedente será a clave para o crecemento. Cando:
- PS > CP ( E > 0 ( obteremos un excedente que ao acumularse dará lugar ao crecemento económico.
- PS = CP ( E = 0
- PS < CP ( E < 0

* Excedente económico: obtense restándolle ao valor da producción o valor dos medios de producción, da tecnoloxía e da forzade traballo. Excedente, acumulación e crecemento económico.

Outras condicións para o crecemento económico:
1. Cambios nas forzas productivas: debe existir unha parte da sociedade desposto a renunciar a dito excedente.
2. O papel das relacións de produción: o excedente debe ser reinvestido na producción para crecer (isto nunca ocorre nos países pobres).
3. a superestructura ouinstitucións (reglas): é o conxunto formado pola ideoloxía e o que se coñece como ciencia social (leyes, institucións dunha sociedade).

Sistema económico: combinación de FP + RP + SUP.

O capitalismo e o crecemento económico:
Características distintivas do capitalismo:
1. Producción xeneralizada de mercaderías
2. Propiedade privada dos medios de producción
3. Crecemento económico cíclico: pois tenprocesos de ascenso e de descenso.

O incremento do PIB dun ano é o que se coñece como crecemento económico. Existen tres tipos de crecemento económico:
* Extensivo: ten lugar cando se utiliza máis medios de producción, máis tecnoloxía y máis forza de traballo.
* Intensivo: consíguese coa mesma cantidade de factores de producción pero de forma máis eficiente.
* Progresivo:...
tracking img