Educacio fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (588 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1- Escalfament:
1.1-Definició i el seu objectiu.
1.2- Escalfament físic previ , escalfament psicològic i sociològic.
2- Tipus de escalfaments
2.1- Tipus de escalfaments
2.2- Definició decadascun

3- Raons per realitzar el escalfament
3.1- Les tres raons bàsiques per realitzar-lo

4- Exercicis que es realitza en el escalfament
4.1- Tipus de exercicis
4.2- 9 exercicis ques’han de realitzar
4.3- Definició de cadascun.

Escalfament:
Es un exercici físic i també és una part essencial de l’activitat física. És una serie d’exercicis que es realitzen abans de començaruna activitat en la que es necessiti un esforç superior al normal.
El primer objectiu de l’escalfament és aconseguir un increment de la temperatura.
A més a mes de l’escalfament físic previ a unesforç major, també s’ha de tenir en compte l’escalfament psicològic i l’escalfament sociològic.
( el canvi de ‘’Chip’’ necessari abans d’afrontar una activitat física).
Podem definir l’escalfamentcom a un conjunt d’exercicis efectuals per un esportista abans d’un esforç físic, destinats a aconseguir un estat físic òptim.

Tipus de escalfaments:

* Hi ha tres tipus de escalfaments:General, Específic i Preventiu.
General- L’escalfament general és obligatori que es realitzi sempre que es desitgi practicar un esport o d’altre activitat que sotmeti l’organisme a un mínim esforçfísic.
Específic- D’altre manera, l’escalfament específic es basa en practicar alguns moviments característics d’una activitat determinada .Els quals dependran de l’esport que es realitzi en cadaocasió. També hem de realitzar l’escalfament al final de fer l’activitat física.
Preventiu- Es quan una persona fa recuperació ( massatges,bany de color...) perquè s’ha lesionat algun múscul, s’hafracturat un os, o algun cartílag,etc..

Raons per realitzar el escalfament:

Les raons per realitzar un escalfament son tres bàsiques que són les mes importants:

* Evita les lesions durant...
tracking img