Ejercicios en pseudocodigo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (379 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXERCICIS DEL CRÈDIT 5

Tema 2

1) Convertiu a binari
a) 23 -> 00010111
b) 715 -> 0000001011001011
2) Convertiu a decimal

a) 101000111 ->327 con signo 010111001 ->-185
b)10011001 ->153 con signo 01100111 -> -103

3) Quins identificadors de variable són incorrectes? Per què?
a) Quantitat total
b) Cant_total
c) cant/3 Es incorrecta porque utiliza el signo dedivision
d) cant3
e) 3cant
f) cant..total
4) Quines constants numèriques són incorrectes? Per què?
a) –8.7e-2
b) 27.5
c) 6.235’09 Porque tiene una coma
d) 0.57
e)0,456 Porque tiene una coma
f) 4’56 Porque tiene una coma
g) 12E – 5 porque tiene espacios en blanco
h) 6,235.09 Porque tiene una coma
i) 1005176
5) Quines constants caràcter sónincorrectes? Per què?
a) ‘1’
b) 3
c) ‘e’
d) e Incorrecta
e) “2” Porque utiliza comillas dobles
f) “f” Porque utiliza comillas dobles
6) Escriviu l’expressió algorísmica per:A^2/(B-C)+(D-E)/(F-G*H/J)

7) Calculeu:
(6^2+(8-2))/7+35 div 2-8*5/4*2=
(42/7)+(35 div 2)-20=6+17-20=3
8) Escriviu el resultat de l’expressió lògica següent:
4>5 o (no (45=7)) i 7+3=2 i(a+b)=7 i (no (75 i 10=15 o 23=13) i no (8=8)
Falso o falso i falso
Falso i Falso = Falso

d) (no(6/3>3) o 7>7) i (30
Mentre tirada>0 fer
X:=aleatori(2);Y:=aleatori(2);
Si x=0 o y=0 llavors
Cara:=cara+1;
Sino si x=1 o y=1 llavors
Creu :=creu+1
Fsi
Si x=0 i y=0 llavors
Conse:=conse+1;
Si conse>aux llavors
Aux:=conse;Fsi
Sino
Conse:=0;
Fsi
Tirada:=tirada-1;
Fmentre
Escriure (‘el numero total de cares es’, cara);
Escriure (‘el numero total de creus es’, creu);
Escriure (‘el maxim nombrede cares consecutives es ’, aux);
Falgoritme

35) Genereu aleatòriament una travessa d’una columna tenint en compte que la probabilitat que surti 1 és del 50%, que surti una x és del 30%, i que...
tracking img