Ejercicios nomenclatura inorganica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (285 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Nombre | Formula | Cation | Anion |
1.-Monoxido de disodio. | Na2O | Na | O |
2.-Oxido Calcico. | Cao | Ca | O |
3.-Oxido de Hierro III. | FeO2 | Fe | O2 |
4.-Oxidoplumbico. | PbO4 | Pb | O4 |
5.-Oxido de estaño IV. | SnO2 | Sn | O2 |
6.-Anhidrido hiposulfuroso. | SO | S | O |
7.-Monoxido de dicloro. | Cl2O | Cl2 | O |
8.-Oxido deselenio IV. | SeO2 | Se | O2 |
9.-Anhidrido Peryodico. | I2O7 | I2 | O7 |
10.-Pentaoxido de Dicromo. | Br2O5 | Br2 | O5 |
11.-Hidruro de Plata | AgH | Ag | H |12.-Hidruro de Cobalto | BiH5 | Bi | H5 |
13.-Trihidruro de Cobalto | CoH3 | Co | H3 |
14.-Hidruro de Cobre II | CuH2 | Cu | H2 |
15.-Arsina | AsH3 | As | H3 |
16.-Stibina | SbH3| Sb | H3 |
17.-Selenuro de Hidrogeno | SeH | Se | H |
18.-Acido Flourhidrico | HF | H | F |
19.-Acido Telurhidrico | H2Te | H2 | Te |
20.-Ioduro de Hidrogeno | HI | H| I |
21.-Floururo de calcio | CaF2 | Ca | F2 |
22.-Bromuro Potasico | KBr | K | Br |
23.-Sulfuro Ferroso | FeS | Fe | S |
24.-Cloruro de Cobalto II | CoCl2 | Co | Cl2|
25.-Nitruro de titanio IV | Ti3N4 | Ti3 | N4 |
26.-Hidroxido de niquel II | Ni(OH)2 | Ni | (OH)2 |
27.-Trihidruro de Aluminio | Al(OH)3 | Al | (OH)3 |
28.-HidroxidoHipocromoso | Cr(OH)2 | Cr | (OH)2 |
29.-Acido Cloroso | HClO2 | H | ClO2 |
30.- Acido Silicico | H2SiO3 | H2 | SiO3 |
31.-Tetraoxofosfato V de Trihidrogeno | H3(PO4) | H3 |(PO4) |
32.-Telurato de Cobre I | Cu2TeO4 | Cu2 | TeO4 |
33.-Perclorato de Mercurio II | Hg(ClO4)2 | Hg | (ClO4)2 |
34.-Trisulfato de Difierro | Fe(SO4)3 | Fe | (SO4)3 |35.-Carbonato acido de Potasio | K(HCO3) | K | (HCO3) |
36.-Bisulfito de Plomo IV | Pb(SO3)2 | Pb | (SO3)2 |
37.-Nitrato Basico de Magnesio | Hg(OH)(NO3) | Hg | (OH)(NO3) |
tracking img