Ejercicis

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (747 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANÀLISI LINGÜÍSTICA

a) Digueu com es pronuncien les consonants (les esses) subratllades.

1. els conqueridors: sorda o sonora?
2. al segle: sorda o sonora?
3. les Índies: sorda o sonora?
4.els nadius: sorda o sonora?

b) Digueu quin tipus d’oracions subordinades són les que hi ha destacades en aquests fragments i quina funció sintàctica fan. [1 punt]

1. “Els conqueridors que vanarribar aquí al segle XV es pensaven que
anaven a les Índies i [...]”
2. “A l’hivern de 1838-39 l’exèrcit federal foragita més de 40.000
cheroquees (del territori de l’actual Geòrgia) per uninterminable
«camí de llàgrimes» que costarà la vida a diversos milers”

SOLUCIÓ

a) 1. Sorda. 2. Sorda. 3. Sonora. 4. Sonora.

b) 1. Es tracta d’una subordinada substantiva en funció de complementdirecte. El que és una conjunció amb funció de connector.

2. Es tracta d’una proposició subordinada adjectiva de relatiu, que fa la funció de complement del nom de un interminable camí de llàgrimes.El pronom relatiu que té la funció de connector; introdueix la proposició subordinada i, al mateix temps, acompleix la funció de subjecte d’aquesta proposició, perquè substitueix un interminable camíde llàgrimes: Un interminable camí de llàgrimes costarà la vida a diversos milers.

a) Indica la pronunciació dels elements subratllats:

1. És una fórmula: sorda o sonora?
2. tampoc: oberta otancada?
3. delicadesa: oberta o tancada?
4. utilitzar: sorda o sonora?
5. intel·ligibles: sorda o sonora?

b) A continuació hem subratllat unes quantes estructures sintàctiques. Indica aquin tipus d’oració subordinada pertanyen i quina funció sintàctica fan dins de l’oració .

1. caracteritza bàsicament les diferents formes literàries de què s’ha servit
Fuster.
2. escriure no és unaoperació intransitiva.
3. És una fórmula que no deu agradar a Fuster.
4. No necessita tirar mà de les grans paraules de l’eloqüència i del lirisme, per tal d’enlluernar el lector.

SOLUCIÓ...