El clan del oso cavernario

Páginas: 5 (1045 palabras) Publicado: 4 de septiembre de 2012
O METODO.Oproblem k ye preocupou a dscrtes foi o da fndamntacion do cñecemnto. Dad k a razn hman e 1 ferramnta valios e eficz(cm dmstrabn os avncs cientifics da epoc) entn cl for o mtiv ds erros flosofics anteriors? Se a razn hman e a msma xk pod facr progresr a ciencia e n a flosofia? A rspsta d dscarts e a sgunt: a ciencia tn 1 mtod k ye prmit a seguridad n cñecemnto, per a flosofia carec dnmetod adecuad, dscrtes propn 1 metod eficz e k xa cmprobar el msmo, o mtod utilizad pols xeometrs. Metod crtesiano: o 1 er n acptr nunc nda cm vrdadeir sr cñecer evidntemnte k o fos: evir coidadosamnte a precipitación e a prevncion e n incluir ns meus xuizs nda + k o k se ye presntase ao meu espirit tn clar e dstntamnte k eu n tivese ningn mtiv par poñel en dubid.propn n acptar nda k n se presntecm evidnte, clar. O 2, dividr cad 1 ds dficltads k examinas en tnts prtes cm fose psible e cm fse necesario par reslvela meyr. O 3, cnducr x ord os meus pnsamntos, comzarn pols obxctivs + smpls e + facils d cñecr, par ascndr amod,gradualmnt, ata o cñecemnto ds + cmplexs, e supoñnd 1 ord ata entr akels k n se precedn x naturaleza 1s aos outrs. E o ultim, facr en tod recntos tn cmplexos e revisionstn xerais k cegase a estr sgur d n omitrVIAS DA MODERNIDADE:racionalismo:XVII:Descartes,Espinosa,Malebranche,Leibniz.Empirismo:XVIII:Locke ,Hume,Berkeley O METODO:o problem q ye peokupou a Dscrts foi o da fundamntacin d cñecement.Dad q a razn humana é 1a ferrament valiosa e efica enton cal fora o motivo dos erros filosofiks anteriores?Se a razón e a mesma xq pode facerprgresar a ciencia e nn a filosofía?A rspst d Dscarts e a segint:a ciencia tn un metdo q lle permit a seguridad no cñecment,per a filsofia carec d1 metd adecuad.Dscrts prpn 1 metd matematik utilizad polos xeómetras eq comprob el mesm.No discurs d método Dscrts estblec as 4 reglas:a da evidencia ,analise ,sintese,enumeración.As 4 rglas d metd cartsian:1º:Dscarts propn nn aceptr nad q n se pesent comoevident e clar n miñ ment.S hai dud n aceptl.2º:dividir cada 1a das dificultads en tants parts com fos posible.3º:ordear os meus pnsaments,cmenzand pls obxets + simpls e facils para ascnder amod ata o coñecement ds + complxos.4º:fcer tds os recnts e revisins xerais ata star segur de n omitir nad.MORAL PROVISIONAL:As 4 regls d metod permitenlle a Dscarts iniciar 1ª aventura intelectual dicind:”Spersoas teñen q ter rspect s leis e relixion”,”seguir firm n meu cmportment”,”vncerm a min mesm ants ca fortuna”,”ddicar toda miñ vida a cultivr a rzn e avanzar no coñcement da verad”

A DUBIDA E A 1ª VERDADE:Dscarts busk verdads indubitables.Fai 1a critik d tod saber e considera nn-fiabls todos os cñecements.É a sua famosa dubida universal e metódik q dnd a dubid xeja a verdad.Dubida metódik:metdmediant a dubida xejar a verad indubitablDubid excéptik:qedas n verdad RAZONS DA DUBIDA UNIVERSAL E METODIK:A incerteza dos datos sensoriais:Dscrts dubida d tds os datos q se orixinan nos sntidos,dubida d su aman,d seu corpo e d toda realidad materia d corpo.Os erros de razoament:o ser human cometeos frecuntment.E valid dubidar de tds os razoaments q se tivern x demstrativs.A dificultad pardistingir o soñ da vixilia(star dspert):cnd despert cand recñez o soñ com sño n cand stou soñand: segund Dscarts a posibilidad d q tds s pnaments d estado de vixilia sexan en realidad soños q non recñezams com tales A 1ªVERDAD INCUSTIONABL Q CHEGA DSCARTS:PENSO,LOGO ÉXISTO(cogito,ergo sum)nada permit dubidar dela,é evident,clara e distint e cumpre 2 funcions ben determinadas:xustifik a existencia d1eu pensant diferenciad d corpo:o corp percibid mediant os sentidos,atópase baixo a dubida metodik.Convertese n1 principio modelik:tod o q sex evident,claro e distint com est primeir principio,será acetad com verdad ONTOLOXIA(as 3 verdades): Sustancia finita: RES COGITANS(eu presente,mente) RES EXTENSA (corpo(material))Sustancia infinita:DEUS.A sustancia é 1a realidad q exist d tal maneir q n...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EL CLAN DEL OSO CAVERNARIO
  • Reflexion de el clan del oso cavernario
  • Clan Oso cavernario
  • El clan de oso cavernario
  • El Clan del Oso Cavernario
  • el clan del oso cavernario
  • El clan del oso cavernario
  • El clan del oso cavernario

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS