El crecimiento economico s. xix

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2031 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
El creixement econòmic i l’ampliació dels mercats en la 1fase del capitalisme industrial (s. XIX)

1. Industrialització capitalista al s. XIX

1.1. Els canvis estructurals en l’economia i la societat

a) Revolucions Industrials i procés de modernització: canvis en el funcionament del sistema econòmic.

b) Canvis en les condicions de treball i de vida de la població.

Laindustrialització primerament es va produir a Europa. Posteriorment a Àfrica i a Amèrica Llatina, on van tenir trets comuns de la industrialització d’Europa.

A. Revolucions Industrials i procés de modernització econòmica

- ¿Què va ser la Revolució Industrial (1ª i 2ª)?

Va ser una llarga etapa de transformacions estructurals profundes, no només econòmiques, sino també socials i institucionals (regimsfeudals a liberals). Va determinar el naixement de les societats industrials com les post-industrials.

- Etapes:

• Finals s. XVIII-XIX  Regne Unit.
• Principis XIX  Països septentrional i EE.UU.
• Llarg s.XIX  Bèlgica, França, Suïssa, Espanya, Italina (E.meridional) i Russia.
• Fins meitat s.XX  Japó i Canadà.

Al 1930 es va aturar la industrialització per la depressió (seguidament la2 Guerra Mundial). Molts països d’Àsia van aconseguir la Independencia Política. Amb això, es creen condicions per tornar a començar el procés d’industrialització.
A la dècada dels 1960 veiem els primers pasos de la nova industrialització (China, Indonesia, Tailandia, Índia...). A partir de 1970 els procés continua avançant per Amèrica Llatina (Mèxic, Brasil i Argentina). Va ser tan profund queavui en dia la major part de la industria no només és a EE.UU i Europa, sino també a Àsia i Amèrica Llatina.

Indústries post-industrials: als països rics, l’industria ha deixat de ser el pes més important, per sobre hi ha els serveis. La industrialització va ser molt lent. El procés va generar molts variants en funció de les seves condicions previes. Cada país va ajustar el seu procés demodernització.

A.1. Tres aspectes principals de la 1ª i 2ª Revolució Industrial

1. Innovació tecnològica i organitzativa  productivitat. Gràcies a capital extranger o del mateix país, s’introdueix innovacions tecnològiques. També models més eficients d’organització i treball. Això va incrementar la productivitat. Si aumenta la productivitat, aumenta el valor del producte.

2.productivitat  nova pauta de creixement econòmic.

3. Canvis estructurals en l’economia i societat a partir de la Rev.Industrial. La capitalització és clau en el nou sistema.

A.1.1. Innovació tecnològica i organitzativa

• Noves fons energètiques: a la 1ª revolució utilitzaven carbó fossil i a la 2ª (finals s.XIX) electricitat i petroli, que són dominants avui dia.

• Nous convertidorsenergètics: a la 1ª revolució utilitzaven la màquina de vapor i la turbina hidraúlica i a la 2ª revolució, el motor elèctric i el motor de combustió elèctric.

• Noves màquines eina, que executen físicament la producció.

• Nous sistemes d’organització de la producció i del treball: va afectar també a les formes en que les empreses realitzaven la seva producció.

o Sistema de fàbrica (1ªRev.Industrial).
o Grans empreses i economies d’escala (2ª Rev.Industrial fins la crisi de 1970): grans empreses explotaven economies d’escala (ampliació i concentració de les instal•lacions i de la producció  reducció dels costos de producció).

A partir de 1970 va haver un procés d’externalitzar, un procés invers (deslocalització) propi i a altres països.

A.1.2. productivitat creixement econòmic intens i sostingut

Els recursos naturals, el treball i el capital fa que hi hagi un augment en els factors productius i hagi una major productivitat.
La productivitat és la eficiencia productiva (l’us del capital, treball, recursos naturals...), que es mesura amb termes de valors de la productivitat.

- eficiència productiva en:

• Sector primari: l’agricultura es...
tracking img