El feminisme

Páginas: 7 (1577 palabras) Publicado: 24 de noviembre de 2011
El feminisme.


·Defició Feminisme.

El feminisme és un moviment social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i promou l’equiparació de drets entre els dos gèneres. Són un és onjunt de teories que al llarg del temps fonamenten la lluita de les dones a favor de l’emancipació. 
Presència en un individu pertanyent al sexe masculíd’un cert nombre de caràcters sexuals secundaris femenins.
·origen del fenisme.

“Els drets de l’home i el ciutada que proclamaven la revolució fancesa es refereixen en exclusiva a l’home i no al conjunt del essers humans”

El moviment feminista va sorgir a partir de la revolució francesa, on la veu de la dona comença a expressar-se de manera col·lectiva, quan la gent va començar a percebreque la dona era oprimida per una societat patriarcal, a la Gran Bretanya i als Estats units, i va adquirir un auge extraordinari a finals del segle XIX, i a principis del XX. Va ser protagonitzat per dones de classe mitjana, amb unes ideologies liberalistes, i centraven la seva petició al dret al sufragi, és a dir la reivindicació del dret del vot a les dones, ja que era el punt central delfeminisme.
Al transcurs del temps, al començament del segle XX, es va anar estenent el moviment feminista, entre les dones obreres, es va acostar als partits socialistes, i van radicalitzar les formes de lluita ja que no les tenien massa en compte. Això va despertar una exigència d’igualtat en tots els ámbits; a les lleis, a l’ensenyament, al món de l’empresa...

Feministes conegudes:

-Olimpia deGouges.

Nascuda a França al1745, va ser acusada de ser una realista reaccionaria va ser guillotinada en 1793. Reclama un tracte igualitari de la dona respecte l’home en tots els aspectes de la vida, públics i privats.

-Mary Wollstonecraft.

És una escriptora i feminista anglesa nascuda a Londres. Al 1792 publica la seua obra més famosa, Vindicació dels drets de la dona.

·Condicions dela dona a mitjans del s.XIX.

Les dones, a més de cuinar, rentar la roba, cosir i tenir cura dels fills i dels malalts de la família, treballaven en el camp o en els tallers artesanals i de vegades realitzaven algun altre tipus de feina que permetia de millorar les condicions econòmiques de les famílies. Moltes treballaven fent de dides, de bugaderes o de criades de famílies.

Les dones erenles protagonistes de les manufactures tèxtils. Elles teixien els draps de llana i de lli era feina principalment de dones, i va constituir una important font d’ingressos, encara que molt inferior a la dels homes.

La condició de les dones en la societat era determinada per l’estat civil. El matrimoni era una elecció paterna i era la manera natural de trobar el seu lloc en la societat.
La solteriaestava mal considerada. Les vídues eren les que gaudien de més independència, sempre que comptessin amb patrimoni per sobreviure, ja que estaven deslligades de l’autoritat de qualsevol figura masculina.

(Resumint, la funció social aplicada a les dones, es basava en encarregare-se de les labors domestiques, de tenir fills i cuidar-los, i la seva asubordinació legal al home, pare o marit.·Reivindicacions plantejades.
El feminisme busca afavorir els interessos de les dones en situacions de submissió al poder masculí per tal de modificar posicions de desigualtat i violència envers les dones. És a dir, el feminisme reclama gaudir dels mateixos drets i deures que gaudeix l'home.

El corrent feminista busca transformar l'ordre simbòlic del patriarcat a través de la recerca d'unsignificat propi i lliure del fet d'haver nascut en un cos sexuat en femení o en masculí. Alhora, vol modificar transversalment les definicions sobre les quals se sustenta el patriarcat en l'esfera familiar, social, cultural i política des d'una manera pròpia de dir el món.

El feminisme planteja que el sexe és també una categoria d'anàlisi, per tant, hi cap la redefinició de les possibilitats que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Feminism
  • Marxist feminism
  • feminisme
  • Feminisme
  • La Historia Del Feminisme En España
  • Black Feminism
  • El Feminisme Com A Moviment Social
  • Diccionari Sobre Conceptesbàsics Del Feminisme

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS