El patrón oro hasta 1914

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2796 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Naixement i evolució fins 1914

El Patró Or
Bàrbara Soler Sílvia Niubó

El patró or el podem definir com aquell sistema monetari caracteritzat per poder convertir el valor de la moneda en or, basat en un tipus de canvi fixe.

“ El patró or té una tremenda virtut: la quantitat de diner en circulació, sota el patró or, és independent de les polítiques dels governs i dels partits polítics.Aquesta és l’avantatge. És una forma de protecció contra governs despilfarradors” Ludwig Von Mises. 1881-1973

INTRODUCCIÓ Quan parlem de mitjans de pagament, podem fer referència a la moneda la qual és un mitjà internacionalment acceptat i es pot definir com un valor que ens permet comparar diferents béns i serveis. Cal dir que això, però, no és un fet fortuït sinó que ha viscut una evolució alllarg de la història. En aquest treball parlarem dels inicis del patró or com un mecanisme de pagament fins al 1914. TIPUS DE PATRONS MONETARIS La moneda s’organitza de diverses formes segons en els països en els que es troba. Històricament han existit els països amb un sistema monetari mono metàl·lic i, d’altres bimetàl·lics basats en el patró or i plata. Aquests estableixen una ràtio entre elsdos metalls, i gaudeixen d’una major versatilitat. De fet, ja des de 1865 la majoria dels països, com ara França i EEUU, funcionaven amb un sistema bimetàl·lic basat en l'or i, sobretot la plata. La principal avantatge que presentava respecte el patró-or, era la estabilitat de preus que oferia ja que es podia aconseguir una compensació inflacionista o deflacionista substituint els dos metalls.Però, aquest sistema començarà a entrar en decadència a conseqüència de les constants depreciacions que es produïen en el valor comercial de la plata respecte de l'or. Tot i que també podem observar que té alguns inconvenients, causats per la relació existent entre els dos metalls. Quan es produeixen divergències entre els valors que tenen i els valors en els mercats financers, el metall amb un valorsuperior al mercat internacional serà enviat cap a l’estranger per ésser substituït per l’altre. Això comporta que es generin especulacions i conseqüentment, es produeixi una tornada cap al sistema mono-metàl·lic. Aquest comportament es denomina agiotatge. És per aquest motiu que es parla de la inestabilitat del bimetal·lisme malgrat que el sistema bimetàl·lic va persistir al llarg del segle XIX,amb només una excepció: ANGLATERRA. Per a que existeixi un sistema de patró or calen cinc condicions, la primera relacionada amb el pes del metall que definirà el valor de la unitat, les monedes d’or han de poder circular lliurement, i s’ha de complir que qualsevol moneda en circulació estigui lligada a l’or. També es prohibeixen les restriccions a la conversió de monedes i es prohibeix posarobstacles a l’exportació de l’or. TEORIA I FUNCIONAMENT DEL PATRÓ OR El patró or el podem definir com aquell sistema monetari caracteritzat per poder convertir el valor de la moneda en or, basat en un tipus de canvi fixe. Per tant, el Banc Central es compromet a canviar, en qualsevol moment, el valor de la moneda per or. En aquest sistema, la massa monetària en circulació estarà determinada per laquantitat de reserves d'or de la que disposa el país, fet que suposava un límit en l'emissió de moneda, evitant-ne així la inflació. A més, els tipus de canvi entre les diverses monedes es mantenien dins uns marges de fluctuació, sobre els que hi influïa, entre d'altres factors, el cost de transportar l'or entre els diferents països. Cal destacar que el nivell de preus es susceptible a les variacionsde les existències mundials d'or, pel fet de quedar vinculada la moneda a les reserves d'or de cada país. El patró or com a sistema internacional de pagaments gaudia d'uns mecanismes per evitar els desajustos, per tant l’economia mundial s'auto-regulava mitjançant els sistemes monetaris. Aquests mecanismes n'eren tres: 123La cotització de les lletres de canvi La sortida d’or per pagar el...
tracking img