Embodyment

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (291 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’EMBODYMENT
Una altra teoria posterior a la de Piaget, anomenada Embodyment, suggereix que un esquema biològic i la quotidianitat (tot allò que fas diàriament) pot arribar a desenvolupar totauna sèrie de conceptes matemàtics abstractes. És a dir, l’acció motriu que realitzem amb el nostre cos es pot projectar a un esquema d’imatges mental, que iniciarà ja un pensament metafòric que ensacabarà solidificant-se posteriorment. Així doncs, segons Rafael Nuñez, psicòleg xilè, i Lakoff (2000) les matemàtiques no són més que abstraccions sorgides a partir de metàfores, d’aquestamanera defensen que les matemàtiques no són processos causats pel “no res”, sinó a partir de les experiències sensoriomotrius que realitzem a partir del nostre cos. Aquesta relació entre lesexperiències sensoriomotrius i l’abstracció es vincula amb el mecanisme natural del llenguatge de l’ésser humà: aquest mecanisme és la metàfora conceptual que conté l’esquema biològic del contenidorcontingut.
Una proposta de Lakoff (1987) distingeix almenys quatre formes d’estructurar el pensament que es reflecteixen en l’ús lingüístic, entre les que es destaquen l’esquematització d’imatges i lesmetàfores. Segons Ruiz de Mendoza (1996) s’ha assenyalat que existeixen dues dimensions de classificació dels diferents models cognitius: les metàfores estarien dins dels models operatius i elsesquemes d’imatges es trobarien dins els no-operatius i abstractes.
Trobem diversos esquemes d’imatges:, esquemes del camí, esquemes d’objecte esquemes de part-tot, esquemes de contenidor-contingut, esquemes orientacional, entre d’altres.
L’esquema del camí (dibuix de gràfica) consta d’uns elements estructurals bàsics: un punt de partida, una trajectòria o camí, i un punt d’arribada odestí. D’aquesta estructura s’hi desprèn una lògica bàsica: 1, per anar del punt inicial o origen, s’ha de passar per cada punt entremig del camí (la gràfica); 2, com més s’avanci més temps...
tracking img