Entografia escolar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 48 (11791 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ETNOGRAFIA ESCOLAR
ANÀLISI DEL CONTEXT ESCOLAR I DE LES RELACIONS ENTRE LA FAMÍLIA I L’ESCOLA

Societat, Família i Escola

Ismael Yeguas Rodríguez Daniel Martín González Guillermo Suárez García Universitat de Lleida Facultat de Ciències de l’Educació Grau d’Educació Primària Grup F

Societat, família i escola

Etnografia escolar

ÍNDEX

1. 2. 3.INTRODUCCIÓ........................................................................................................ - 3 PUNTS DE PARTIDA ............................................................................................... - 5 DESCRIPCIÓ DELS CENTRES ................................................................................... - 7 3.1 Col·legi El Carme de Lleida................................................................................. - 7 3.2 CEIP Els Planells d’Artesa de Segre .................................................................. - 12 -

4.

INFORME REALITZAT A PARTIR DE LES OBSERVACIONS ..................................... - 16 4.1 Col·legi El Carme de Lleida ............................................................................... - 16 4.2 CEIP Els Planells d’Artesa deSegre .................................................................. - 20 -

5. 6. 7.

COMPARACIÓ DE LES OBSERVACIONS ................................................................ - 24 CONCLUSIÓ .......................................................................................................... - 26 ANNEXOS............................................................................................................. - 28 7.1 Entrevista realitzada a una mestra del CEIP Els Planells ................................. - 29 7.2 Entrevista realitzada a la conserge del CEIP Els Planells d’Artesa de Segre .... - 30 7.3 Entrevista realitzada a una mare del CEIP Els Planells d’Artesa de Segre ....... - 31 7.4 Entrevista realitzada a una mare del Col·legi El Carme de Lleida................... - 31 7.5 TAULA .............................................................................................................. - 32 7.6..OBSERVACIONS ............................................................................................... - 35 -

8. WEBGRAFIA-BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………………… -48-

Societat, família i escola

Etnografia escolar

1. INTRODUCCIÓ
Enaquest treball etnogràfic exposarem el resultat de l’observació de dos centres escolars d’Educació Primària, el C.E.I.P Els Planells d’Artesa de Segre i el Col·legi El Carme de Lleida. Així doncs, hem fet un anàlisi sobre tot allò que succeeix en dos centres educatius diferents però que, alhora, presenten diferents característiques comunes ja que, ambdues, s’encarreguen d’educar nens i nenes enedats compreses de 6 a 12 anys. El primer que vam plantejar, va ser escollir dues escoles amb trets diferenciats, així vam pensar en una escola pública (C.E.I.P Els Planells d’Artesa de Segre) i una concertada o privada(el Col·legi El Carme de Lleida), ja que d’entrada, tenen moltes diferències en el seu funcionament, l’organització de centre, la dinàmica i, sovint, amb la manera de vestir delsalumnes. Tanmateix, també vam pensar que podríem observar diferències entre una escola rural i una escola urbana, ja que un membre del grup té la possibilitat de fer les observacions a l’escola del seu poble, i que alhora té membres de la seva família (2 cosins) escolaritzats en aquest centre. Aquest fet ens va semblar força interessant ja que ens permet establir comparacions de l’evolució d’aquestcentre i conèixer alguns aspectes no visibles des de l’exterior. Un dels aspectes que hem tingut en compte ha estat la ideologia de cada centre educatiu. Per exemple, si es tracta d’un centre laic o, pel contrari, d’un centre religiós; ja que aquest fet reflexa el pensament de cada família i condiciona el tipus d’alumnat que hi va. Hem intentat fer les observacions de les escoles des d’un altre...
tracking img