Espirit

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 32 (7761 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Metodologies de Qualitat del CTTI

Sessió de formació UPC

1 13/05/2010

Marc referència metodologies

Millora Continua
Gestió de Projectes Gestió de Serveis TIC Desenvolupament d‟aplicacions Desenvolupament de Serveis i Sourcing

Carnegy

Sis Sigma Metodologia ESPRIT

Biblioteca d'Infraestructures IT (ITIL) Serveis Centrals

CMMI SW ISO9126:2003 Metodologia de provesISO/IEC/UNE 17799:2005 UNE 71502 e ISO 27000 Sistema de Gestió Seguretat Informació Objectius de Control per la Informació i Tecnologies Relacionades (COBIT)

Auditoria i controls de Sistemes Seguretat i directrius europees LOPD

2 13/05/2010

ESPRIT

Execució i Seguiment de Projectes de Informàtica i Telecomunicacions

3 13/05/2010

Agenda
• Introducció a Sis Sigma • Objectius i Principis •PD0 – Definir Oportunitat
• PD1 – Identificar RCCs i Seleccionar Proveïdor • PD2, PD3, PD4, PD5 • Gestió de Riscos • Estructura de Gestió • Gestió del Canvi

4 13/05/2010

Introducció a Sis Sigma

ESPRIT: Execució i Seguiment de Projectes de Informàtica i Telecomunicacions

5 13/05/2010

Breu Història

1986
 Motorola desenvolupa Sis Sigma com una metodologia de millora dels seusproductes. – Texas Instruments (1988), Digital Equipment (1989)

1990 - 2000
 Les primeres grans corporacions industrials adopten Sis Sigma com iniciativa estratègica: – IBM (1990), ABB (1993), Honeywell (1994), GE (1995)  Sis Sigma es comença a estendre fora dels entorns de producció.

2000 - Avui
 La adopció de Sis Sigma creix – milers d’empreses a tots tipus de sectors l’adopten

613/05/2010

Sis Sigma - Filosofia
• Identificar, aïllar i eliminar la variació • Prevenir els defectes versus detectar els defectes • Solucionar proactivament els problemes versus solucionar reactivament els problemes • Millora continua dels processos

Reduir la variació

Prevenir defectes

Millora continua

7 13/05/2010

Sigma – Mesura estadística

La desviació estàndard d‟unprocés (sigma) és una mesura de la dispersió o variabilitat d‟aquest al voltant de la mitja:

s

Tramitació d’un expedient

7 dies

30

40

50

60

70

80

90

Mitja – 55 dies
8 13/05/2010

Sigma – Capacitat d’un Procés (I)

El nivell sigma d‟un procés defineix la seva capacitat per operar dins de les especificacions, o sense defectes:
Tramitació d’un expedient

3sLímit Inferior

s

3s

Límit Superior

66,807 DPMO 93.3% nivell de qualitat
30 40 50 60 70 80 90

40

Mitja = Objectiu 60 dies

80
9 13/05/2010

Sigma – Capacitat d’un Procés (II)

El nivell 6s suposa la quasi-perfecció, es adir, operar dins de les especificacions en un 99.9997% dels casos
Tramitació d’un expedient

6s

Límit Inferior

Límit Superior

6s
s

3.4 DPMO99.9997% nivell de qualitat
30 40 50 60 70 80 90

40

Mitja = Objectiu 60 dies

80
10 13/05/2010

Sis Sigma – Millora Contínua

Sis Sigma defineix una manera organitzada i disciplinada d„abordar la millora contínua dels processos de negoci
Client

Processos

Variació

0

25

50 75 55

100

125

 Anàlisi i re-disseny per reduir errors i ineficiències  Visióinter-funcional dels processos – Processos vs funcions / persones  Mesurar per conèixer els processos en profunditat

 Conèixer en profunditat les necessitats del client  Analitzar els processos des del punt de vista del client  Mesurar el que el client mesura Solament el client determina què es acceptable

 Comprendre i reduir la variació – El client pateix la variació, no la mitja – Fontd„ineficiències

11 13/05/2010

DMAIC - DFSS

Sis Sigma proposa dues metodologies:

DMAIC

Define, Measure, Analyse, Improve, Control Anàlisi i millora de processos existents

DFSS

Design For Six Sigma Disseny de nous processos, productes i serveis

12 13/05/2010

Transformació Cultural

• Ambició de millora continua i excel·lència empresarial
• Llenguatge comú

• Actitud de...
tracking img