Estructura

Páginas: 2 (265 palabras) Publicado: 17 de diciembre de 2011
TEMA 5: CAPITAL TECNOLÓXICO
1. Concepto e definición.
2. Ciencia e tecnoloxía no estado español.
3. Política tecnolóxica.

1. Concepto e definición.
As innovaciónstecnolóxicas inflúen na productividade do traballo. Son fundamentais para o crecemento da economía.
Comeza a gañar importancia ( a creación de novas tecnoloxías) a mediados do s. XX, senos compramos co resto de Europa é a característica que máis nos alonxa do resto dos países comunitarios.
Tecnoloxía: É o coñecemento científico aplicado á producción. Todatecnoloxía leva un coñecemento científico.
Coñecemento científico: Créase con independencia de que poda ser aplicado ou non á producción.
Podemos distinguir dous tipos detecnoloxías:
-Desincorporada: É aquela que está plasmada en documentos protexidos polo sistema de propiedade intelectual (patentes, planos…)
-Incorporada: É aquela na que o coñecementocientífico está incorporado na maquinaria e nos bens de equipo.
 Os resultados da tecnoloxía poden ser:
-Innovación de producto: É cando a aplicación desta tecnoloxía dameun novo producto, un novo servicio, ou unha mellora dun servizo ou producto existente.
-Innovación de proceso: Non se crea un producto novo ou mellorado hay novos procesos deproducción ou métods de organización máis eficientes.
A tecnoloxía e a súa producción caracterízase por 2 elementos fundamentais:
1.Os altos custos de producción, para conseguir aopersoal máis cualificado, a maior nivel de formación maior nivel de salarios.
2. Elevado risco, debido a gran incerteza dos resultados, dos obxectivos que eu teño.
Na maioríados países estas innovacións tecnolóxicas vanse levar a cabo grazas ao Estado ou ben axudando ás empresas, ou ben producindo nos seus centros de investigación a tecnoloxía.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estructura
  • Estructura
  • Estructura
  • Estructuras
  • Estructuras
  • Estructuras
  • Estructuras
  • Estructuras

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS