Excel formulas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 138 (34365 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Fóm s eExe r ul n cl a

htp ii. ae. l .ecm ainIr e/ oms e _xe. t t:/ ssfcsuav opuco salFr ul _n Eclhm / t / a

UNV I ADE S AD I E DD L NE S R O S FAL T DDCI N S C O AYSOI L CUA E E C E M S CAE A NC I OI S DERT M OD ECOMA P AAE N E ONI T

[1 ]

Fóm s eM rs f E e r ul n i o t x l a co c
Prf Isa JR í e o. rel . ar z m 1.¿QE UNF MENE C ? US A ÓUL XE É R A L
Lafó l se Ex so prs oequ ui iapaar aia cácls opo s rm n ce n ei ns eset l zn r el zr l uo r ce ua l ex seáaindal a cl a el acasei touedc afr u Enuf r upo r s g o ed n u nrdc i h ó la nóma r a l m. a l, om ced du l bo t rbj .Lf ruaes ácof r aapop r drsd s á l as e ni r d aa o asóm s t n nom s ro aoe e l d e Paai to iunf ómen a c las ed benrr c mi mcr ce elsg r nrd r a r ul u e d e e t a o o e raátr i c u a n , pr caat esqel siunr cer u e g e cos i u u f óm ) . nt t y n r u l n ea a mia . sm sai n dv o , p uinounu vaoqu m toe a re roced n ev l r e e l s d o log r l ena, e inevee v oequ eec et aenua t ri nn ar s es n nr n n l u ecácl, oea dycofr c e c ap fu oe . l uo prno, n euni , o n ns s r c i no iu ( Esinig a gl l g u l a o = le id a E e q lo n c xl u s ia c e Cuno s esrblaf rl a s ed nj re a co enba det odl a a d e cie óm n ee ea s pis l n n e uo b d o c r A4 pr evaocos at o l l r nt n e 3 ya , * teea yr in m o 4,enocs es af ru a t ne, t óm l la ul. a

Poej m, r epl o la fóm r ul a =A+4 3 5A * exe squ pr a e se m i lq ul piu t e el vl r q cni nl acl a ao u ot e e ed e cot n i nsels ueevaoucot e elced ni u ó, e ml l rq ni n a la c a e A5 aan i rr sla o(cm v m ad n l mutpi ai n l teo eutd oose er a el tea lil ccó r ás a pro dq l a sm i ri a u u d e a + ). Silced al a A5 cni n vl rnm ot e eel a o uérc io 15,lacla ed A4 cni n vl rnm ot e eel a o uérc io secacl d r el Ec l r luao xe po prdc r oui á 27 cm e u dfi a, eculsras go lcedenquseigeó f óm oor s lt o nl l a eá i n aa l a l e n s l r a d a a r a

1.. Cop nne de u f rua 1 m e t s n óm o a l
Unf rm en Ecl p e cn e ecus uea dlos i u t s eeet s a ól xe u o nr alqi r e s giee l mo: ua d e t e n n Poejm, l f ó lqpem ca c lr eár ad asp rii q esádn r epl a rm u ri t l ua l e el ue fce u t e tr o ua e e e Execo cl m : o =P( *12 I )B ^ reeecaa cedscosat soprds yf ni ns f rni s la, ntne, e ao ucoe e r od uac r ufr n , e n i c neeci a A= p R2,sepee e ci i en ud s r br .

1d 4 e8

181/ 001: 1pm / 021 04 . .

Fóm s eExe r ul n cl a

htp ii.ae. l .ecm ainIr e/ oms e _xe. t t:/ ssfcsuav opuco salFr ul _n Eclhm / t / a

Enet fó lpoeo i d ii r l oe l mo m ao tei ret: sa rm dm enfc a s e ennobd an ome ua s t ts r s r n - Reeecaa ceds f rni s la: - Cos ats nt ne: - Oprdr s e aoe : - Fuc oe: ni ns elv r al o B1 Se haer frni al vl r q cnin . c eeeca ao u o ee et 2. Núe oovao es r ts dr t aet enu f r u m s l re c i o i ecme n óma r s n al. ^ (cnoc rnfeo evunn ra un tec ay o a o aet i culj )el a ú o apo i , el p dr e m n r e * (s eic)mi l c. at r so u pi a t l lacl aB ed 1 .

^y *.E oa o l pdr r e a nn lf u ó i c

PI) Esaf n na sei no ad evelvl r dpi 3,452. (. t uci l r vca evl e a o e : 1 9. ó d u 1

2. OPRDRS EAOE
Loop dr sepc fcnet i odop cóoprcsm quse dsa r ai a s ea oe s e i i a l p e erin o aiet e e e e l z r a e n oinl y a t o ps d r n d oeaoe: c uecur t o ife te e pr d s i e s r artéi o, d m rcó , txoy dree eca i m s ecopan et e f r ni tc ai rcol oelm o ua f r u M s fExe n s ee nsden óma ir ot c l t l. co .

2.. Tiodeo ao 1 p p dre s e s r
-O r drs a i m cs p a oe r t ét o: e i eut ia p ai a a or coe atm a ás a oosua sa S i lz n rrel z rl s pe ai ns m t csb csc m mr et o aa eái i , lovaoen éi oy nendreut d n r c s . Spudn i i a lo gu s lr s urcs ge r ao s l ao u i o) e e e ul zr ssi m sm é t Oprdr a i mc e ao r t éto i + * / % ^ - Oprdr s dcoprc n: e aoe e ma ó ai (sg á s in m o ) (sg e ns in m ) o o (at rs o s eic) (br adao o as ) a i gn sl h l a (sg dpo nae i n e rc t j) o e (aet cic n j) cno rufl o e Sinf cd gia i o Sua m Ret sa Cab od in m es g i o Mutp a in l ilic ó c Dii in vó s Pocnae r...
tracking img