Farmacologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2966 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 9: ANTIBIOTICS
1. Beta lactàmics

a. Penicilines: Amoxicilina, amoxicilina/àcid clavulanic penicilina, procaïna... (Acaben en -ina)
b. Cefalosporines: De 1ª, 2ª, 3ª generació... (1ª generació inici Cefra/Cefa- , 2ª generació inici Cefa/Cefu/Cefo- 3ª generació inici Cef-), també hi ha de 2ª generació axetilo i de 3ª generació proxetilo ambdós via oral.
c.Monobactàmics: Aztreonam... (Acaben en -nam)
d. Carbapenems: Imipenem, Ertapenem, Meropenem... (Acaben en –penem)

2. Macròlids: Eritromicina, Claritromicina, Roxitromicina... (-tro-)
3. Quinolones: Norfloxací, Ciprofloxací, Ofloxací.... (Acaben en -floxací)
4. Tetraciclines: Minociclina, Doxiciclina... (Acaben en -ciclina)
5. Aminoglicòsids: Estreptomicina, Neomicina, Gentamicina,Amikamicina, Tobramicina (Acaben en - ina)
6. Glucopèptids: Vancomicina, Teicoplanina (-co-)
7. Lincosamides: Clindamicina (S'inicien per Cli-)
8. Tuberculostàtics: Rifampicina, Etambutol, Isoniazida
9. Altres: Sulfamides, Trimetoprim, Metronidazol, Linezolid, Fosfomicina, àcid fusídic

TEMA 11: ANTIFÚNGICS
1. Antifúngics poliènics:
* Sistèmics: Anfotericina B
*Tòpics: Nistatina (Micostatin ®)

2. Antifúngics azòlics: (Acaben en – azol)
* Sistèmics: Fluconazol, Itraconazol, Voriconazol
* Sistèmic i tòpic: Ketoconazol
* Tòpics: Bifonazol, Clotrimazol, econazol, Miconazol, flitrimazol, tioconazol, oxiconazol, sertaconazol

3. Altres:
* Sistèmics: Caspofungina, griseofulvina, flucitosina, iodur potàssic
* Sistèmic i tòpic:Terbinafina
* Tòpics: Ciclopirox, tolnaftato, amorolfina
TEMA 12: ANTIVÍRICS
Antivírics NO VIH
1. Anàlegs dels nucleòsids: Aciclovir, Valaciclovir, Famciclovir, Valganciclovir, Cidofovir, Ribavirina (Generalment terminacions en –ovir)
2. Amines tricícliques: Amantadina
3. Inhibidors de la neuraminidasa: Zanamivir, Oseltamivir (acaben en –mivir)
4. Anàlegs dels pirofosfats: Foscarnet,
5.Interferons: Alfta : 2a, 2b, pegil·lats
Antivírics per VIH: Retrovirals
1. Inhibidors de la transcriptasa inversa nucleosídics (ITIAN): Zidovudina, Didanosina, Lamivudina, Zalcitabina, Estavudina, Abacavir, Tenofovir, Emtricitabina.
2. Inhibidors de la transcriptasa inversa NO nucleosídics (ITINN): Efavirenz, Nevirapina (Provoca hepatoxcititat molt greu)
3. Inhibidors de la proteasa (IP):Saquinavir, Indinavir, Lopinavir, Ritonavir, Nelfinavir, Amprenavir, Fosamprenavir, Atazanavir (Terminacions – avir)
4. Inhibidors de la fusió: Enfuvirtide
5. Inhibidors de la integrasa: Raltegravir
6. Unió a correceptor CCR5: Maraviroc

1 ITINN
Ó
1 IP

Tractament TARGA: 2 ITIAN +

TEMA 13: FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM

Fàrmacs AGONISTES Colinèrgics: Acció directa
1.Esters de colina: Acetilcolina, Metacolina, Betanecol
2. Alcaloides Naturals: Muscarina, Pilocarpina
3. Alcaloides sintètics: Aceclinida
Fàrmacs AGONISTES colinèrgics: Acció indirecta. Inhibidors de la acetilcolinesterasa (Es busca el predomini del parasimpàtic)
1. Carbàmics: Neostigmina, Piridostigmina, Rivastigmina, Carbaryl, Baygon
2. Alcohols amb nitrogen cuaternari: Edrofoni
3.Organofosforats: Parathion, Paraoxon
4. Altres: Tacrina, Donezepil, Galantamina
L’antídot pels efectes secundaris d’aquests fàrmacs és l’ATROPINA
Fàrmacs ANTAGONISTES colinèrgics
1. Alcaloides naturals: Atropina, Escopolamina
2. Alcaloides semisintètics: Metilescopolamina, Butilescopolamina, Homatropina, Bromur d’Ipratropi, Bromur de Tiotropi

Fàrmacs SIMPATICOMIMÈTICS
1. Catecolamines: Adrenalina(= Epinefrina), Noradrenalina (= Norepinefrina), Isoprenalina (Catecolamina sintètica), Dopamina (Sistema Nerviós Central) (Acaben en –nalina)
2. Agonistes α: (Acaben en –ina)
- α1: Fenilpropanolamina, Fenilefrina, Metoxamina, Nafazolina,
Oximetazolina
- α2: Clonidina, Moxonidina, Apraclonidina

3. Agonistes β: (Acaben en – ina/ol)
- β1: Dobutamina
- β2: Orciprenalina,...
tracking img