Franquismo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 23 (5733 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’ ECONOMIA DURANT EL FRANQUISME

Francesca Peñas Ferrando
Ester Portell i Mir

ÍNDEX

1.- Introducció …………………………………………………………………..... pàg 3

1.1- Context històric .................................................................................... pàg 3

1.2.- Entorn europeu................................................................................... pàg 5

1.3.- Cronologia ........................................................................................... pàg 7

2.- Evolució econòmica ........................................................................................... pàg 8

2.1.- Autarquia, depressió i estancament (1939 – 1959)....................... pàg 9

2.1.1.- Context exterior ................................................................. pàg 10

2.2.2.- Conseqüències ................................................................... pàg 11

2.2.- El govern de 1957, tecnocràcia i autoritarisme burocràtic ......... pàg 12

2.2.1.- La llei del 1958.................................................................. pàg 13

2.2.2.- El Pla d’ Estabilització (1959) ......................................... pàg 14

2.2.3.- El miracle econòmic europeu .......................................... pàg 14

2.3.- Crisi econòmica de l’any 1973 ....................................................... pàg 15

2.3.1.- Conseqüències.................................................................. pàg 16

3.- El mercat negre ................................................................................................. pàg 17

4.- Conclusions ........................................................................................................ pàg 18

5.-Bibliografia......................................................................................................... pàg 19

6.- Annexos .............................................................................................................. pàg 20

1.1- CONTEXT HISTÒRIC

L’any 1936 va tenir lloc l’aixecament dels anomenats militars africanistes o també coneguts com a nacionalistes contra la República, amb l’objectiu d’expandir la sevaideologia i d’aquesta forma aconseguir el domini de l’Estat espanyol. Amb l’ajuda de les forces feixistes d’Europa (Alemanya i Itàlia), quan l’última de les forces republicanes va cedir, Franco va aconseguir la victòria l’any 1939. En l’enfrontament bèl·lic hi van intervenir indirectament les forces comunistes donant suport als republicans i les forces feixistes de Mussolini i les nazis de Hitlerdonant suport als nacionals.

Les característiques dels dos règims feixista i nazi tenen punts diferenciadors. La figura de Mussolini donava una imatge salvadora, l’home que era capaç d’eradicar la situació de inestabilitat. Creia que calia destruir l’enemic interior donant suport al nacionalisme i al militarsime. Hitler, en canvi, duia a terme una política nacionalista, anticapitalista,antidemocràtica i racista que provocava un sentiment de por en el món occidental i en la pròpia Alemanya. Amb la imatge que donava Mussolini no va arribar a mai a posicions tan extremadament radicals com el nazisme i va fer que es guanyés el suport de la monarquia i l’església a Itàlia. En tot cas, el nazisme alemany presentava unes característiques semblants al feixisme italià. Per una banda, ambdosrègims atorgaven una gran importància a l’Estat. En segon lloc, compartien una creença en un sistema jeràrquic de races, Hitler, per exemple, considerava que la raça ària era superior a les altres i per això tenia el dret de dominar-les. En tercer lloc, l’exaltació del guia també anomenat “führer” en el cas alemany de Hitler, o “caudillo” en el cas espanyol de Franco. En últim terme, defensaven...
tracking img