Garcilaso de la vega

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1090 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Història de la música

Els orígens de la música: Grècia i l' Edat Mitjana (S. VIII aC - V dC)

S.VIII aC

- Grècia va ser la primera ciutat amb sistema polític, econòmic i musical.

- Plató i Aristòtil van escriure molt sobre la música (música de les esferes) i que la música afectava al comportament humà.

- L'home escolta els sons de la natura i intenta imitarl-los.

- Fa 5.000anys, Egipte va ser un altre focus de creació musical. Ja van aparèixer instruments musicals més avançats. En els mosaics es reflecteixen els aconteciments on la música és una part important.

- Comencen a utilitzar els metalls

- A Grècia consideren la música com element màgic i diví, que havía sigut creada per Deus. Són els primers en representar obres de teatre amb música. En la Ilíada i l'Odisea apareix sovint la música com element indispensable. Tota la música que creaven era per acompanyar les tragèdies de la mitología grega.

- A l'escola, els grecs només feien música i gimnàsia.

- L'epitafi de Seikilos. Es basa en la primera obra musical que es coneix. (epitafi són les paraules que es posen a la tomba).

Edat Mitjana (S.V - XV)

- Apareix el cant gregorià per amenitzarles mises (duraven quasi tres hores). En aquest cant no s'utilitza ningun instrument. Va ser el papa Gregorio VI qui va recopilar al cap de molts anys les cançons que es cantaven per realtzar la figura de Crist.
Característiques:
- Conjunt de veus masculines escrit en llatí.
- En prosa
- És a capella.
- És un cant monòdic (una monodía es una sola melodía acompanyada per una veu amb lesmateixes notes).
- Té un ritme lliure.

Cant Profà (no va destinada al cult religiós)

Els trobadors van sorgir al s. XI al sud de França. Cantaven en d'occ (occità). Eren els compositors de les cançons.
Després van sorgir els trobers en el nord de França. Eren els que interpretaven les cançons dels trobadors. Tots els temes giren a l'entorn de l'amor.

Trobadors: Adam de la Halle i AlfonsX el savi (càntigues de Santa Maria).

El Renaixement (XV-XVI)

-Focus geogràfic principal: Itàlia, Florencia.
- Miguel Ángel (clar exemple d'home renaixentista)
- Inspiració en els clàssics antics: l'important és l'ésser humà.
- Moviment italià, és el focus de totes les arts.
- Aparició de l'imprenta -> 1448, Gutenberg.
- Estil polifònic amb textura contrapuntística o polifònica ambtextura homofònica.

Reforma de l'esglèsia

- Intenten desfer-se de la corrupció i l'abús de l'esglèsia.
- Permeten el dret al culte en la seva pròpia llengua.
- Martí Luter va ser l'iniciador de la reforma.
- Es considera a la música com a element indispensable del culte. --> Gran repercursió a Alemanya.

Música Profana
-Vocal profana: els textos no són religiosos -> Madrigal, villancet,chanson francesa
La feien a partir de cançons populars.
-Instrumental: Poc a poc més rellevància i prestigi.
-Transcripcions d'obres vocals

- Vihuela -> Antecessor de la guitarra
- Cromormo -> Com un clarinet. El tocaven les dones
- Llaüt -> Instrument de prestigi

Compositors:
- Orlando di Lasso (1532-1529) Franco-flamenc -> tot música vocal
- Tomás Luis de Victoria (1548-1611) Nascuta Àvila. Compositor polifonista
- Giovanni Pierluigi de Palestrina (1525-1594) Compositor més important del Renaixement. Italià. Música vocal sacra. Va introduïr la polifonia en l'esglèsia.

Tocatta i Fuga

- Tocatta i fuga en D menor -> Indica el caràcter - menor = trist.
- Bach era un mestre de capilla
- Acord -> quan sonen les notes a la vegada

- La primera òpera que es va composarva ser Eurídice de Jacobo Peri a l'any 1600. És tracta d'una òpera molt renaixentista sense coreografìa ni exuberàncies
- L'òpera més important és Orfeo de Monteverdi (1607)
- Totes les obres del Barroc comencen amb una obertura que és la Tocatta
- Famfària -> quan es toquen instruents de metall i percursió. En la Edat Mitjana s'utilitzaba per donar una notícia reial.
Després ve el...
tracking img