Geografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (852 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 8
L’activitat comercial, els transports i els mitjans de comunicció.
1. Tipus de mercat.
2. Caracteristiques del comerç i el seu coneixement
3. El comerç interior
4. Comerç exterior i labalança de pagaments.
5. Funcions de transport
6. Tipus de transport
7. Politica europea i espanyola sobre el transport.
8. Els mitjans de comunicació
9. Els sectors comercial i els transport acatalunya.

TEMA 8
1. Tipus de mercat
Als mercats concrets s’hi exposen les mercaderies i s’hi comercialitzen. Als mercats abstractes, com per exemple la borsa de valors, s’hi negocien mercaderiesabsents que responen a unes característiques tipificades. Un cas intermedi és el de les fires de mostres.
2. Característiques del comerç i el seu creixement
Característiques
- La forta concentracióde la demanda a les zones urbanes i industrials.
- El gran volum d’aquesta demanda permet una especialització creixent del comerç.
- L’augment notable del volum total dels intercanvis, perquè escomercia amb tota mena de productes encara que siguin de baix preu o de molt embalum. El comerç ha esdevingut una activitat global.
- La importància que té el comerç per l’economia ha afavorit lacreació d’estudis sobre el tema per tenir més coneixement sobre les tendències i les preferències de la demanda, a fi de desenvolupar una logística o planificació de la producció, el transport,l’emmagatzemen i la distribució de les mercaderies.
- El llarg procés d’intercanvi del producte passa per diferents intermediaris i hi intervenen entitats financeres o asseguradores. Aquest procés fa encarir elproducte i alhora origina beneficis.
- La creació de grans empreses comercials, de vegades multinacionals, que dominen una gran part del procés de comercialització d’un producte.
Creixement
- Laliberalització del mercat: l’eliminació progressiva de barreres al lliure comerç. La supressió de molts aranzels ha permès empreses capitalistes crear xarxes d’intercanvis materials i immaterials...
tracking img