Gestión de la comunicación

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 96 (23915 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Direcció General de Política Lingüística

Documentació jurídica i administrativa

Barcelona 2002

BIBLIOTECA DE CATALUNYA. DADES CIP: Documentació jurídica i administrativa. – (Criteris lingüístics ; 5) A la part superior de la portada: Direcció General de Política Lingüística ISBN 84-393-6001-0 I. Catalunya. Departament de Cultura II. Catalunya. Direcció General de Política LingüísticaIII. Col·lecció: Criteris lingüístics ; 5 1. Documents jurídics – Redacció – Catalunya 2. Documents administratius – Redacció – Catalunya 3. Català jurídic 4. Català administratiu 34/35:804.99

© Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura Col·lecció Criteris Lingüístics, 5 Primera edició: desembre 2002 Tiratge: 5.000 exemplars Impressió: Dipòsit legal:

Índex
Presentació.............................................................................................................. 5 Introducció ............................................................................................................... 7 Documentació jurídica La demanda ........................................................................................................... 11 La denúncia........................................................................................................... 18 La querella ............................................................................................................. 22 L’escrit d’interposició de recurs contenciós administratiu ...................................... 28 Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament........................................ 33 La provisió ............................................................................................................. 38 La interlocutòria ..................................................................................................... 44 La sentència .......................................................................................................... 51Documentació administrativa L’acta de reunió ..................................................................................................... 61 La carta ................................................................................................................. 66 El certificat ............................................................................................................. 71 Lacitació ............................................................................................................... 78 El contracte i el conveni ......................................................................................... 84 La convocatòria de reunió ..................................................................................... 93 La invitació........................................................................................................... 100 L’ofici .................................................................................................................... 105 El recurs .............................................................................................................. 112 El saluda.............................................................................................................. 117 La sol·licitud ......................................................................................................... 124

3

4

Presentació
El procés de recuperació de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida pública, iniciat amb l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que en reconeix l’oficialitat, exigeix laimplicació de tota la ciutadania i, també, l’impuls de les institucions a actuacions d’índole ben diversa que garanteixin l’ús normal i oficial de la llengua pròpia del país. El procés té per objectiu que el català sigui una llengua com les altres. Apta per a totes les funcions, present en totes les relacions socials, coneguda i valorada per tota la ciutadania. Per a la consecució d’aquests...
tracking img