Guerra civil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4430 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Es poden classificar les causes de la guerra civil espanyola en dos apartats:

les causes a llarg termini, que són aquelles que s’arrosseguen d’abans de

la segona república, i les causes a curt termini, que són les que succeeixen

durant aquest període. Tot i així, el factor causant de la guerra civil es podria

simplificar en la divisió política, social i ideològica d’Espanya en dossectors: la

dreta i l’esquerra.

1.1 Causes a llarg termini

Espanya tenia moltes ferides que ja estaven obertes abans de que és declarés

la segona república. Principalment en l’àmbit polític, social i econòmic.

1.1.1 Causes econòmiques

Espanya, igual que la majoria de països occidentals, encara no havia sortit de

la crisi que va causar el crack borsari de 1929, conseqüència deldescontrol

econòmic dels anomenats feliços anys vint. Durant la segona república, bé

per una mala gestió o per la dificultat que suposava, tampoc es va poder sortir

d’aquesta recessió econòmica i això, evidentment, va crear inestabilitat en el

1.1.2 Causes socials

La desigualtat entre classes ha estat constant en menor o major mesura a la

història d’Espanya com a la històriauniversal. Però en aquell moment era una

font de conflictes, ja que, per una banda, a la ciutat hi havia una lluita constant

entre obrers i patrons, i per l’altre, al camp hi havia una disputa de terres entre

jornalers o pagesos i propietaris de grans extensions agrícoles.

1.1.3 Causes polítiques

En l’àmbit polític, el país porta a les esquenes el pes de la recent dictadura de

AntonioPrimo de Rivera. Però la causa més determinant i antiga és la forta

divisió ideològica entre les dretes i les esquerres. La dreta esta formada per les

classes altes dominants, es a dir, latifundistes, alta burgesia... i té el suport del

poder eclesiàstic i del poder militar. La majoria donaven suport a la monarquia,

a més començaven a estar influenciats per els ideals feixistes que jaestava

promovent Mussolini a Italia. L’esquerra estava constituïda per la classe

treballadora, part de la burgesia i la majoria de persones d’ideal republicà.

Estava molt influenciada pels ideals comunistes de la revolució bolxevic. Per

aquest motiu, les revoltes obreres a principis de segle es van proliferar molt, fet

que va suposar una necessitat de frenar-les i lluitar contra elsocialisme per part

de la dreta.

Això serà el que dividirà espanya en els dos bàndols contraris que

s’enfrontaran a la guerra civil. A partir de la instauració de la segona república,

la dreta i l’esquerra s’identificaran, en certa manera, per ser monàrquica, la

primera, i republicana, la segona.

1.2 Causes a curt termini

Les causes a curt termini, o que tenen lloc a la segonarepública espanyola,

són aquelles que tenen un efecte més directe i que foren fruit, majoritàriament,

dels enfrontaments sociopolítics entre els dos bàndols ideològics, que es van

radicalitzar progressivament en aquest període fins a la declaració de guerra.

Explicaré els successos que creen més tensió sociopolítica entre les dos

espanyes en ordre cronològic segons els 4 períodesque es solen diferenciar: el

govern provisional, el bienni progressista o reformador, el bienni conservador o

negre i el triomf del Front Popular.

1.2.1 El govern provisional (1931)

El govern provisional del 1931, presidit per Alcalà Zamora, i amb Manuel Azaña

o Alejandro Lerroux, entre d’altres, inicia reformes progressistes que miraven

cap a la modernització de la societatespanyola. La república es comença a

guanyar enèmics entre les dretes i els sectors benestants espanyols.

La relació amb l’església es va tensar, es van cremar parts d’esglésies per part

de sectors anticlericals i va haver-hi una oposició oberta a la república per part

d’un cardenal.

1.2.2 El bienni progressista(1931-1933)

Les eleccions del 1931 donen una victòria aclaparadora a les...
tracking img