Harun faroki

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1083 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Harun Farocki
Que s’amaga darrere de les imatges?

Introducció

Podríem dir que Harun Farocki és el pare documental.
Els seus films i escrits intenten revelar el que el poder tendeix a ocultar, responsable de les imatges que veiem i consumim diàriament.
La aposta de Farocki consisteix en fer visible lo que generalment s’oculta.

Si el poder manipula pels seus propis fins les imatges percrear una percepció neutralitzada del mon, creant una realitat a partir de les imatges, Farocki, utilitzant el mateix recurs, crea a partir de les imatges una realitat que desvela el que generalment s’oculta.

Inicis i context

Ell neix al 1944 a Checoslovaquia, anteriorment annexada a Alemanya, per tant, ha viscut en una època de conflictes polítics i socials com la postguerra, la guerrafreda, el mur de Berlín, la guerra de Vietnam...

Desde els seus inicis està interessat en política; quan ell estava estudiant a l’acadèmia de cinema i televisió de Berlín, va ser expulsat amb altres estudiants per qüestions politiques, i pertanyia a un grup d’agitprop.
Els seus primers treballs ja contenien una carrega de denuncia molt forta.

Quina és la seva motivació inicial quan decideixfilmar??

El impulso principal fue al comenzar a observar a mis padres; yo pensaba que no entendían nada y me puse a producir. Después me di cuenta que yo tampoco entendía y bueno, me puse a observar e investigar. Y esos shocks que uno recibe de tonto, como por ejemplo el fin del régimen comunista, donde uno no entiende qué es lo que realmente pasó o cómo hay que interpretarlo, me inquietan yempiezo a trabajar sobre eso.

Estètica i mètode de treball

En els seus principis volia treballar el tema d’una forma molt cinematogràfica per aconseguir un aspecte formal i interessant, però va veure que per produir pel·lícules es necessita molt de temps, tot succeeix molt lentament i ell no te la paciència.

Ben aviat, va trobar altres recursos més adequats a la seva forma de treball com eldocumental.
Si alguna cosa l’interessa tracta de veure com treballar-ho, busca els medis precisos, quina forma donar-li, en quin idioma, quins aspectes destacar.
No intenta generar primer una construcció d’idees i desprès la pel·lícula, sinó que mira molts instituts, llocs de rodatge, arxius i comença.

No separa entre producció i postproducció, sinó que el primer dia ja comença a fer el treballde muntatge. D’aquesta forma les idees de com seguir organitzant la pel·lícula sorgeixen del mateix treball i de forma més orgànica.
Molts dels seus projectes finalment son molt diferents a com els havia pensat en un principi.

Temes i interessos

Tracta la imatge com a producció, com registre i com consum, tres conceptes que semblen definir el capitalisme contemporani.
En els tres casos estracta de la producció de conceptes, idees, es a dir, de ideologia.
Es tracta d’anar de lo visible a lo invisible, “el desconfiar i interrogar la imatge”.

Hi ha tres actituds de la imatge contemporània.

1) la imatge treball:

Implica la produccio de conceptes relacionats amb el treball. Farocki indaga sobre l’absència/presencia de la representació del treball. Descobreix la relació deperquè la guerra esdevé industria. La guerra és treball i el treball és guerra.

“fuego inextinguible” (Nicht löschbares Feuer, 1969, 25 min.) 

És una reflexió sobre la producció de Napal en una fabrica durant la guerra de Vietnam.
El film no mostra imatges dels destroces de la guerra, però explica pedagògicament com aquesta substancia s’enganxa a la pell i no s’apaga ni baix l’aigua.
Es veucom els treballadors de la fàbrica realitzen els seu treball amb dedicació. Aquests desprès de la jornada de treball marxaran a casa i faran vida normal mentre les bombes que ajuden a fabricar destorcen persones a mils de kilòmetres de distancia.
Degut a la divisió del treball, moltes persones ja no reconeixen el paper que desenvolupen en la producció de destrucció en massa.
Sols a partir de...
tracking img