Hfuycfu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (951 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
GEOGRAFIA

tema 1 UN MÓN GLOBALITZAT

els recursos naturals: aigua, sol,boscos, mar, minerals no energètics,minerals enèrgetics (carbó)

Els recursos naturals són qualsevol qualsevol materialo energia que l'home pot obtenir de la natura x tal de satisfer les seves necessitats.

Recursos naturals:
renovables---es regeneren de manera natural a un ritme igual o superior a aqell al qualson explotats x l'home (aigua,vent,sol)

no renovables: S'esgoten a manera qe es consumeixen.

Recursos naturals escassos i necessaria = AIGUA I SOL

menys del 3% de laigua del planeta ésdolça i sacumula a l'antartida en forma de bloc de gel.
L'aigua dolça continental s'obté de l'evaporació dels oceans.

Consum de laigua:
75% Agricultura
20% industria
5% usos domesitics,consum

CAUSES DE LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGUES:

- Residus humans i animals.
Substàncies d'origen orgànic, inorgàmic o metalic...
Acumulació de residus rics en nutrients qecontribuexen al crexement excesiu daigues qe dificulta la regeneracio de els aigues.

Contaminació difosa:

Pesticles i fertilitzants agrícoles.
Aigua de tempestes
Desplaçament de lescarreteres.

PROBLEMES X A L'APROFITAMENT DEL SÓL AGRICOLA

Pressió de la industria i de la urbanitzacio
Reserva de terres cultivdes a grans zones forestals

PROBLEMES: - Erosió xdesforestació
Reducció de la biodiversitat
Grans inversions de capital i denergia

DEGRADACIO DEL SÓL : Perdúa de la capacitat del sól x suportar la vida animal ivegetal com a consequencia de laccio de l'home.

DEGRADACIO DEL SÓL X:

Sobrepastura (eliminació de la coberta vegetal)
Desforestació x sobreexplotació forestal
Contaminaciovinculada a lexplotacio agricola
Industria, urbanitzacio i infraestructures
Incendis forestals.

La BIODIVERSITAT és la varietat despecies animals i vegetals en el meid ambient...
tracking img