Homofobia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 119 (29648 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 16 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
I.E.S. ESTELA IBÈRICA 2007-2008 TREBALL DE RECERCA

Miquel Reverté Garcia Tutor: Miquel de Paz Abril 25 de gener de 2007

A Alberto per ésser el primer, a Edorta que m’ha ensenyat el camí, a Lei que m’ha acompanyat a les passejades, a Sussane per explicar-me la veritat

PRESENTACIÓ

“Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó denaixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. Constitució Espanyola, article 14.

Insults, burles, discussions, aïllament, pallisses,... són situacions habituals dins d’un centre escolar. Però, quan aquestes vexacions van dirigides cap a una sola persona de manera constant, produeixen un malestar a la seva mentalitat, a través de inseguretat odepressions, que afecta indubtablement al seu rendiment escolar. A més, si aquests maltractaments són motivats per la veritable o possible orientació sexual de l’afectat, el patiment és sotmès al silenci, ja que, a diferència d’altres rebuigs irracionals com la xenofòbia o el sexisme, la víctima d’homofòbia no sol comptar amb el suport familiar al desconèixer aquests l’arrel del problema.

Unapossible solució a aquest factor seria la recent creada assignatura Educació per a la Ciutadania. Malauradament aquesta matèria només és impartida a 3r d’ESO i l’episodi sobre la discriminació per la orientació sexual es troba en un paràgraf de vuit línies entre textos sobre el racisme, cosa que la deixa pràcticament oculta. No és un tema suficientment preocupant per dedicar-li una mica més d’atenció? Oés que creuen que aquests tipus d’assetjament no ocorren? Sense anar més lluny, fa dos anys un alumne del nostre centre va rebre pallisses, insults, i tot tipus de vexacions per part dels seus companys d’aula per un simple motiu: la seva orientació sexual. Avui, aquest noi ha abandonat els estudis i probablement aquest cas no ha tingut la suficient repercussió per a prendre mesures al respecte.¿No és més factible prevenir que tornar a lamentar un cas semblant? Aquests factors socials juntament amb la publicació de diversos estudis que demostren que la discriminació per orientació sexual és una de les causes de l’absentisme escolar i les observacions recollides durant sis anys d’institut, són els mecanismes que han engegat el procés d’aquest treball de recerca.

Un estudi complex per aun problema complex
Partint d’un informe de COGAM (Col·lectiu de Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals de Madrid) recentment publicat que evidencia l’existència d’homofòbia a les aules del sistema educatiu espanyol, s’elabora una investigació on es mostri una realitat irrefutable: l’ombra de l’homofòbia és present l’IES Estela Ibèrica. Potser concentrada en unes poques persones, peròindubtablement és present en el dia a dia dels adolescents i professorat LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) del centre. En cap moment s’intentarà facilitar un percentatge exacte d’homòfobs a l’institut, si no que l’objectiu del present treball de recerca és treure a la llum

l’existència d’un problema que afecta a un nombre de persones considerat i del qual no s’hi posa remei. Per tal dedemostrar científicament aquesta realitat, la present investigació ha intentat treballar, en un terreny estretament limitat al cursos superiors de batxillerat, a diversos àmbits en relació amb aquest problema complex que és l’Homofòbia: Es poden considerar casos d’homofòbia diferents insults o comentaris referents a l’homosexualitat que ocorren a l’institut? Com afecten aquests casos a una personaLGTB? És possible el seu remei? Així doncs, a l’hora de donar resposta a aquestes qüestions, s’ha constituït tot un procés d’investigació, compost de tres mètodes diferents, que pogués englobar aquest problema de gran abast. Tot i que, segons els apartats, existeix un predomini d’un mètode sobre un altre, la presència de tots tres processos alhora s’ha fet evident per tal d’afavorir la...
tracking img