Industria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (437 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
· Les màquines van ser substituint el treball manual i modificant els antics sistemes artesanals.
· Progrés - Augment de la productivitat - disminució de costos - vendre més barat - augmentar lademanda - obtenir bons resultats.

VAPOR

· Les primeres màquines al principi accionades per la força humana i posteriorment per la enrgia hidràulica.

· El vapor revolucionar la producció i elssistemes de transport.

· La màquina de vapor (James Watt-1769) feia servir carbó, el que permetia l'abandonament de les energies tradicionals i per això es va convertir en el símbol de la revoluciófàbriques

· La mecanització i la introducció de noves fonts d'energia van impulsar la generalització del sistema fabril de producció (concentració d'obrers i màquines en fàbriques).

Laindústria tèxtil

-Desenvolupament del sector tèxtil-noves màquines-llançadora volant de Kay (1733)-nous telers:
· Water Frame de Arkwright (1767)
· Spinning Jenny de Hargreaves (1765)

-Prohibiciód'importar teles de cotó de l'Índia-grans plantacions de cotó a Amèrica del Nord: matèries primeres abundants i barates.

Carbon i ferro: Siderúrgia

· El carbó es produïa en petites quantitats, jaque els forns funcionaven amb carbó vegetal d'escàs poder calorífic.
· El carbó coc (Garby - 1732) va permetre major producció de ferro gràcies a la seva potència calorífica.
· Demanda de ferro perútils agrícoles, màquines i ferrocarrils.
· Bessemer va inventar un convertidor per transformar el ferro en acer.

http://www.slideshare.net/halejandro15/la-revolucin-industrial-1033417

El procésdel Desenvolupament Industrial i la Seva implicacions a els medios de transport.

· El inremento de la producció agrària i industrial no tenia sentit si no era possible fer arribar les mercaderies ala poblacion.Una sèrie d'innovacions revolucionar els transports i van permetre l'augment del comerç.

· El ferrocarril i el vaixell de vapor:
-A la Gran Bretanya i en part d'Europa, des de...
tracking img