Industrial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1441 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Disseny d’una muntanya russa als gustos d’un propi, el somni de qualsevol nen.
Som els alumnes de segon de batxillerat tecnològic Gerard Salarich Armengol, Oriol Escrigas Burillo i Pablo Laiz Treceño. Ens hem proposat realitzar el treball Disseny, simulació i construcció de la maqueta d’una muntanya russa a causa del nostre interès en les ciències de la nostre modalitat. Per a poder dur-lo aterme hem tingut en compte els nostres coneixements amb la física, la informàtica i la tecnologia, a més a més de la curiositat per una cosa que ha estat emocionant i entretenint, al dia a dia, a persones d‘arreu del món, com és el cas d’una muntanya russa.
Abans d’escollir definitivament aquest tema vam pensar diverses propostes per fer el nostre treball de recerca. Des d’un principi ja teníem laidea de fer un treball de recerca sobre aquest tema. La idea ens va sorgir durant el curset d’estiu quan el professor Xavier Valldeoriola va treure el tema de qui són les persones que ens asseguren que una atracció no fallarà. Això ja va despertar els nostres interessos sobre el treball de recerca molts mesos abans de començar-lo. Però, va ser quan van arribar les dates de començar-lo, dates enque els alumnes d’un curs superior feien les seves presentacions, que vam plantejar-nos altres possibles temes que sonaven interessants. Entre ells vam proposar temes com: la domòtica, la robòtica o l’anàlisi del so, però cap d’ells va estar a l’altura del que seria el disseny de la nostre pròpia muntanya russa.
El nostre treball de recerca tracta sobre l’estudi de les muntanyes russes de formateòrica i pràctica. Per la part teòrica començarem estudiant els inicis d’aquestes estructures fins els elements que les formen, també estudiarem els fonaments físics aplicats a elles que més endavant ens seran útils pel disseny de la maqueta. Per la part pràctica ens dedicarem a fer la construcció de la maqueta i la seva simulació per a fer una comparació entre els càlculs realitzats amb “paper ibolígraf” i la realitat.
Aquest treball serveix per a endinsar-nos sobre tot en els conceptes aplicats a una muntanya russa, des de que es dissenya fins a que es construeix. El projecte ens presenta un repte, uns conceptes completament nous. La principal dificultat que trobem és que una muntanya russa engloba un temari molt genèric i ampli, a causa de les consideracions que s’han de tenir en comptesón moltes. Nosaltres principalment ens hem centrat en un disseny senzill, la construcció d’una maqueta no gaire complexa i la simulació d’un cas totalment ideal. Però, part del treball és saber trobar autònomament les solucions, cosa que ens servirà per entendre encara millor els conceptes que hem estudiat.
El projecte es treballarà de dues formes, primer ens centrarem en la part teòrica, queens proporcionarà un coneixement previ de les consideracions més importants que hem de tenir en compte, com seria el cas del funcionament, entre altres aspectes. Després ens endinsarem més en la part física, que ens ajudarà a fer el disseny de la nostra maqueta , i en els elements més importants per tal de poder-la construir. I finalment, ens centrarem en la part pràctica que es basarà en laconstrucció de la maqueta. Sabem que construir la nostra pròpia maqueta serà un procés molt complicat i laboriós.
En quan a grup, el nostre objectiu és aprendre el màxim possible dels conceptes proposats i treballar conjuntament, no anar discordes, ja que, tot i que el treball es podria realitzar per separat, és més divertit i interessant treballar amb els companys, que alhora, ajuden a millorar elprojecte, vigilant cada un dels errors del treball. Sabem que realitzar un treball sobre la construcció d’una muntanya russa és un treball excessivament ampli i laboriós, per això hem creat un grup de tres membres sabent que en un principi la normativa diu que els grups han de ser de dos membres. Com hem dit, aquest projecte és un projecte molt complicat, això ens permet una gran adaptació al...
tracking img