Informe sintesis cromat de plom (ii)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1659 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto

Index:
• Introducció ....................................................................................... pàg 3
• Part Experimental............................................................................. pàg 4
• Resultats i discussió .......................................................................... pàg 6
• Conclusions....................................................................................... pàg 7
• Bibliografia ........................................................................................ pàg 7
• Annex ................................................................................................. pàg 8

1. Introducció:
Síntesis de cromat de plom (II) (PbCrO4) és basa en la insolubilitat del cromat de plom. Al ser una substància tantpoc soluble, al mesclar nitrat de plom (II) i cromat de potassi, precipita fent així que sigui possible filtrar-ho, netejar-ho i obtenir el cromat de plom sec.
A partir del valor de la Kps de la reacció de precipitació (equació 1), es pot calcular quina és la solubilitat del cromat de plom a 25ºC:
PbCrO4 Pb2++CrO42-
Per a calcular la solubilitat d’aquest equilibri, s’utilitza la fórmulade la Kps (en el cas del cromat de plom a 25ºC és de 3•10-13) trobant així que la solubilitat del cromat de plom és de 5,47•10-7 g/l.
Per a sintetitzar el cromat de plom (II), es mesclen dues dissolucions de nitrat de plom (II) (equació 2) (5,1g Pb(NO3)2 en 50 ml d’aigua) i una de cromat de potassi (equació 3) (4,5g de K2CrO4 en 75 ml d’aigua) i s’observa el precipitat de cromat de plom (II)(equació 4) de color groc.
Pb(NO3)2 Pb2+ + 2NO3-
K2CrO4 2K+ + CrO42-
Pb2+ + CrO42- + NO3- + K+ PbCrO4 (s) + KNO3 (aq)

El reactiu limitant és el nitrat de plom (càlculs 1.1 i 1.2), ja que com que la estequiometria és de un mol de nitrat de plom per un mol de cromat de potassi, al haver-hi menys mols de nitrat de plom que de cromat de potassi, el nitrat de plom (II) és ellimitant.

Sabent quin és el reactiu limitant és pot calcular quants grams de cromat de plom (II) (càlculs 1.3) s’haurien d’obtenir.
s’obtindran:

2. Part experimental:
Reactius i material:
o Pb(NO3)2 nitrat de plom (II); 98% pur; “PANREAC”
o K2CrO4 cromat de potassi; 100% pur; “PANREAC”
o HCl àcid clorhídric; 37% pur; “PANREAC”
o Clorur de calci; “PANREAC”
• Dos vasos de precipitats de250 ml
• Un vas de precipitats de 600ml (o més)
• Un embut büchner
• Un matràs kitasatos
• Una trompa d’aigua
• Paper de filtre
• Càpsula d’evaporació
• Tub de plàstic
• Dessecador
Metòdica:
Per a fer la síntesis del cromat de plom, es pesen amb la balança 5,20g de nitrat de plom (II) i es dissolen amb 50ml d’aigua en un vas de precipitats de 250 ml, es pot apreciar que la substància ésforça soluble ja que es dissol amb rapidesa. Per altra banda, es pesen 4,50g de cromat de potassi i es dissolen amb 75ml d’aigua en un vas de precipitats de 250ml, també es pot apreciar que és molt soluble, ja que no necessita gaire ajuda per a dissoldre’s.
Un cop les dues substàncies s’han dissolt completament, es mesclen, abocant la del nitrat de plom (II) sobre la del cromat de potassi. Alcaure les primeres gotes ja es pot observar com precipita el cromat de plom (II) i la dissolució és de color groc degut a la presència de cromat.
Un cop s’ha fet la precipitació, s’ha d’esperar una estona perquè la precipitació sigui completa, es filtra al vuit amb un matràs kitasatos i un embut büchner. Per a filtrar, s’ha de dilatar un tub de goma per les dues bandes amb aigua calenta. Un copel tub s’hagi dilatat, s’introdueix la punta del matràs per l’interior del tub, i l’altra banda, s’introdueix a la trompa d’aigua (aquesta fa el buit seguint l’equació de Bernoulli(1)), fent així que es faci el vuit al interior del matràs, i el precipitat es filtri per succió, normalment es filtra per succió(2) quan el sòlid a filtrar són partícules molt petites, com les que es formen degut a la...