Iniciativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (366 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La psicologia social és l’estudi científic de com els pensaments, sentiments i comportaments de les persones influeixen en els altres. Investiga les organitzacions socials i tracta d'establir elspatrons de comportament dels individus dins els grups, els rols que desenvolupen i totes les situacions que influeixen en la seva conducta

Les emocions estan estretament vinculades a la psicologiasocial, aquestes són molt personals, cadascú de nosaltres pot respondre de manera diferent davant d'una mateixa situació. Cada persona pot autogestionar les seves emocions, independentment de lesinfluències externes. No obstant.,l’entorn influeix de manera decisiva en la gestió de les emocions de cadascú.

Les emocions que afecten una persona van cambiant a mida que una persona va creixent (perles seves experiències) i també amb l’educació que rep del seu entorn familiar i la societat en general, es a dir, es un cúmul de experiències personals i d’experiències que es van succeint en eldecurso de la vida.

Existeixen tres punts de vista diferents sobre la psicologia social. La psicologia social psicològica es basa en l’individu i afirma que les emocions son innates de cada persona.Existeixen unes emocions bàsiques que afecten d’igual manera a totes les persones i que aquestes van alterant-se mitjançant la interacción de l’individu amb l’entorn. La psicologia social sociològica téen compte les relacions interpersonals de la persona i la seva interacción amb l’entorn en general. La societat influeix de manera clara en el nostre comportament emocional. Per últim, trobem amb lapsicologia social construccionista ens indica que les emocions son el resultat d’un procés biològic innat que en el decurs de la vida pot anar canviant i modifican certs aspectos com a resultat de larelació amb l’entorn i la seva influència en cadascú de nosaltres

Per acabar, en el document de bricolatge emocional, ens parla de la ira.
aquest video ens comenta que la ira es una emoció, la...
tracking img