Innovacion katarsis

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2524 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
innobai:
innovando:bizkaia:barritzen

bai.bizkaia.net

innobai 17 innobai 17

Entrevista Opinión

Duela 15 urtetatik soziologia eta merkatu ikerketaren arloan ari da lanean, gaur egun kontsumo joerak prestatzen eta aurreikusten zentrorik aurreratuenetakoa den Future Concept Lab-en. Ekainean Madrilgo Design Innovation Forum-en egon zen eta ddi-rako elkarrizketatu zuten. Design Thinkingizan zen elkarrizketaren gai nagusia. Desde hace 15 años trabaja en el campo de la investigación sociológica y de mercados, tarea que hoy desarrolla desde Future Concept Lab, uno de los centros más avanzados en la elaboración y previsión de tendencias de consumo. En junio participó en el Design Innovation Forum en Madrid y fue entrevistado para la Sociedad Estatal para el Diseño y la Innovación(ddi). El Design Thinking centró la conversación.

Francesco Morace
Marcelo Leslabay: Design Thinking zer den adierazi ahal-ko zenuke laburki? Francesco Morace: Design Thinking bere erabakiez ohartzen den gizarte osoak bizitzari aurre egiteko era berri bat da. Diseinugile, sustatzaile eta gizarte osoaren pentsaera berria da, munduaren eta balore eskalaren ikuspegi berria dakarrena. Gaur egungokrisialdian kontzeptu garrantzitsua da, aurre egiteko erreakzioak bultzatzen dituelako eta hortxe sortu zelako. Soziologikoki oraingo krisia anglosaxoien finantza, ekonomia eta politika ereduaren paradigma legez azter daiteke, pertsonen kontrola izatearen ideian oinarrituta baitago. Azken hogei urteotan herritarren jarrera pasiboa izan da eta horretaz baliatu dira. Denboraldi honetan komunikazioaketa kontsumoak eragin handia izan dute herritarrengan eta errealitatea ezartzen eta bideratzen ahalegindu dira. Baina baldintzak aldatuz joan dira eta kontsumitzaileek beraiek ulertu eta errekonozitu dute haren boterea, akabukoa eta Design Thinkingen sorrera den une honetara heldu arte. Nola eramaten da Design Thinking enpresetara? Enpresen gaur eguneko erronka bere bezeroei bizitza ulertzeko eraberri horri erantzuten dioten produktu eta zerbitzuak eskaintzea da, horrek dakarren kalitatea kontzeptuaren birmoldaketa bere eginez. Gaur egun enpresek beren bezeroen begiei erreparatu behar diete, baina baita berenei ere bai, kontsumitzaileen aurrean agertzeko jarrera beneMarcelo Leslabay: ¿Nos podría hacer una breve introducción al Design Thinking? Francesco Morace: El Design Thinking representauna nueva manera de enfrentarse a la vida por parte de toda una sociedad que toma conciencia de sus decisiones. Es un cambio en el modo de pensar no sólo de diseñadores y emprendedores, sino colectivo, que implica una nueva visión del mundo y de la escala de valores. Es también un concepto importante en el actual escenario de crisis porque impulsa las reacciones frente a ella, y porque en ellatiene su origen. Sociológicamente la crisis actual se puede analizar como un paradigma del modelo financiero, económico y político anglosajón, basado en la idea del control sobre las personas. En los últimos veinte años, la actitud de los ciudadanos ha sido pasiva y eso se ha aprovechado. En este periodo, la comunicación y el consumo han ejercido una fuerte influencia sobre ellos y han tratado deimponerles, convencerles, marcarles la realidad. Pero progresivamente las condiciones han ido cambiando, y los propios consumidores han entendido y reconocido su poder, hasta generar esta crisis que es el punto final y da origen al Design Thinking. ¿Cómo se traslada este pensamiento del Design Thinking a las empresas? El desafío actual de las empresas es ofrecer a sus clientes productos y serviciosque respondan a esa nueva manera de entender la vida y al replanteamiento del concepto de calidad que implica. Hoy las empresas deben mirar a los ojos de sus

Elkarrizketa Iritzia

18 innobai

takoagoa behar baitute, beren historia propioa ordezkatzen duena. Formulatzen ari diren balore berriak benetakotasuna eta nortasuna dira; komunikazioa bigarren mailan gelditu da. Hau esanda,...
tracking img