Instrumentos de medición evaluativa

Páginas: 3 (686 palabras) Publicado: 14 de enero de 2011
TEMA 1. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS DE RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ.
Mesurar i avaluar quantificar i valorar alguna cosa. MEDICIÓ (només recull resultats)
Implica jutjar la mesura. AVALUACIÓ (donaropinió)
Avaluar: evoluciona amb el temps.
Abans dels anys 30, l’avaluació com activitat sistemàtica (elaborar instruments útils per la avaluació test) “testing” caràcter estàtic, medició=avaluació.
Ciències socials tenen naturalesa indirecta, no són directament observables, es fa a partir de conductes observables (indicadors) relacionats.
Anys 30, Tyler pare de la avaluació:“procés que té x objecte determinar fins quin punt s’han aconseguit uns objectius prèviament establerts”. Fa un plantejament racional i lògic del currículum prenent com a eix central els objectius educatius.La avaluació passa a ser un procés sistemàtic, la seva funció controlar la qualitat educativa.
Finals anys 60, nous conceptes d’avaluació i noves funcions. Necessitat d’avaluar programes icomprovar la seva efectivitat.
Cronbach, avaluació: “recopilació i ús de la informació per prendre decisions”.
Caràcter instrumental al servei de les decisions educatives.
* Avaluació normativa:x comparar resultats (test).
Scriven, avaluació:”procés mitjançant el qual es determina el mèrit a valor d’alguna cosa”. Emfatitza en els diferents criteris que serveixen de base per emetre judici.Avaluació activitat metodològica o funcional. Dos funcions:
* Avaluació formativa: no solament determina si no que també es pot incloure avaluacions en el procés per anar millorant-la en simateixa.
* Avaluació sumativa: només serveix per acreditar que tens uns coneixements.
Darrerament s’ha afegit un altre tipus d’avaluació:
* Avaluació diagnòstic (predictiva): són per deduirles carències x tal de q el programa educatiu tingui èxit.
El terme avaluació s’ha ant enriquint durant els anys:
Avaluació: és un procés, dins d’aquest hi ha una mesura, que vol dir recollir...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Instrumentos de evaluar
  • Instrumentos de medicion
  • Instrumentos de medicion
  • instrumentos de medicion
  • instrumentos de medición
  • Instrumentos De Medicion
  • Instrumentos de medicion
  • Instrumentos de medición

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS