Introducció fiscalitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2869 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estudis d’Economia i Empresa 01.514 Fiscalitat empresarial Semestre 10-11/ setembre - gener

Solucions orientatives Prova d’avaluació continuada 1 Introducció al món de la fiscalitat

Data de tancament de l’activitat: 20-10-2010
Exercici 1. Classificació dels ingressos fiscals

Explica la diferència entre impostos, taxes i contribucions especials. Classifica els següents tributs en lacategoria correcta (cal argumentar la resposta).

Els impostos són ingressos de naturalesa i dret públic de caire coactiu, sense contraprestació directa i que tenen per objectiu finançar la major part de les despeses suportades per l’Administració Pública. A diferència dels impostos, les taxes i contribucions especials són uns ingressos de naturalesa i dret públic que sorgeixen arran lacontraprestació d’un determinat servei o obtenció de benefici provinent de l’administració. Les taxes són uns ingressos que representen el pagament per part de l’usuari/ciutadà d’un determinat servei, que en cap cas pot ser superior al seu cost (ex: les taxes d’inscripció per a un curs d’una Escola Oficial d’Idiomes), o privilegi realitzat per l’administració pública (ex: ocupació de la via pública). Lescontribucions especials es diferencien de les taxes en ser aquestes el pagament per part d’un col lectiu (però de forma individualitzada) de ciutadans com a contraprestació al benefici (especial que reben aquest ciutadans concrets) que experimenta el valor del seu patrimoni degut a una actuació concreta de l’administració pública (sovint obres urbanístiques municipals). Un exemple de cas decontribucions especials podria ser quan un Ajuntament, davant d’unes obres de construcció d’una nova plaça, exigeix als ciutadans amb immobles colindants a aquesta construcció el pagament de contribucions especials a fi de finançar part del cost tota de l’obra.
a) El tribut que es cobra sobre el consum en base al valor afegit generat (IVA)

Es tracta d’un impost en ser aquest ingrés de tipus coactiu isense contraprestació directa.
b) El tribut que es cobra per l’expedició del document nacional d’identitat (DNI)

Es tracta d’una taxa en ser un ingrés com a contraprestració d’un servei que rep directament el ciutadà (expedició del DNI).

01.514_PAC1 solucionssolucions

1/7

PAC1. Introducció al món de la fiscalitat
c) El tribut que es cobra per estacionar en una zona blava

Es tractad’una taxa en ser un ingrés com a contraprestració d’un servei o benefici que rep directament el ciutadà (ocupació temporal de la via pública).
d) El tribut que es cobra als comerciants d’un carrer cèntric i comercial per les millores en la pavimentació i il luminació del carrer.

Estem davant del cas d’una contribució especial, en exigir-se a un col lectiu de ciutadans el pagament individualassociat al benefici especial que reben degut a una actuació concreta de l’administració pública (millores en la pavimentació i il luminació del carrer).
e) El tribut que es cobra per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors

Es tracta d’una taxa en ser un ingrés com a contraprestració d’un servei que rep directament el ciutadà (activitats de control i inspecció sanitària enescorxadors).
f) El tribut que es cobra pels beneficis obtinguts per les societats limitades en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Es tracta d’un impost en ser aquest ingrés de tipus coactiu i sense contraprestació directa.

Exercici 2. Els principis de la imposició

Conceptualment la distribució de la càrrega dels impostos entre els contribuents es pot fer en base adiferents principis entre els quals destaquen el principi del benefici i el de capacitat de pagament. Explica aquests dos principis i justifica en qui d’ells es basen els següents tributs:

Aquests dos principis constitueixen les dues visions de justícia impositiva, basada en l'equitat. Segons el principi del benefici, un sistema fiscal és equitatiu si cada contribuent paga impostos en funció dels...
tracking img