Ioc- resum elements de dret - tema 1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (948 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. TEORIA GENERAL DEL DRET

Cada societat es regeix per un conjunt de normes i principis que fa posible els diferents tipus de relacions que s’estableixen entre els seus membres. Aquest conjunt denormes i principis s’anomena DRET.

Característiques del dret:
• És de caràcter normatiu, ja que està format per un conjunt de normes i principis.
• Té un caràcter coercitiu, ja queaquestes normes i principis denoten imposició.
• Té un caràcter social, ja que determina les normes i principis que formen aquest dret en una societat en un lloc i un moment determinat.

CARÀCTERNORMATIU

El dret està fromat per un conjunt de regles de conducta que permeten establir relacions entre les persones i que poden o no estar escrites peò que han de ser conegudes per totes les personesque formen part d’aquell grup social.
Les normes són regles de conducta, i els principis són els valors. Tots tenim uns valors en els quals basem la nostra conducta.

CARÀCTER COERCITIU

Aquestacarcterística indica que si les persones no compleixen voluntàriament les normes establertes, hi ha la possibilitat d’imossar-les mitjançant la força.
Qualsevol norma comporta la imposició d’unasanció en cas d’incompliment. Si la imposició de la sanció es fa mitjançant la força, és quan diem que fem servir el mecanisme de la coercibilitat.
En la nostra societat la força socialment acceptada laformen els cossos de seguretat i les forces de seguretat de l’Estat, juntament amb els diferents tribunals de justícia.

CARÀCTER SOCIAL

El dret es crea segons les condicions socials, polítiquesi econòmiques del moment concret on es desenvolupa. Les normes no es creen de manera aïllada. A mesura que la societat va evolucionant el dret també ho fa.

FONTS DEL DRET

Les fonts del dret sónel lloc on es crea el dret i també la forma que adquireix el dret un cop ha estat creat. A més, les fonts del dret ens indiquen quines són les normes que s’han d’aplicar en cada cas concret.

Hi...
tracking img