Jerome bruner

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (351 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
JEROME BRUNER

Aprenentatge per descobriment:

Per a Bruner, l’individu no es limita simplement a reaccionar als estímuls que rep el medi, sinó que intervé activament en el procés deconstrucció del coneixement, la qual cosa implica bàsicament tres procesos: adquisició de la informació, la seva integració i posteriorment avaluació. Aquesta estructuració del coneixement es dóna gràcies aldomini de certes tècniques i a l’assoliment d’un cert nivell de maduració personal.

Segons Bruner, l’infant passa per tres fases o maneres de representació del món:

• Fase erràtica: siginifica lainterpretació per a l’activitat motriu, per a la manipulació.
• Fase icònica: s’ajusten a la manipulació les imatges que proporcionen la imaginació, si bé encara no s’arriba a la conceptualització.• Fase simbòlica: gràcies al domini del llenguatge, el subjecte és capaç de simbolitzar el món que l’envolta i, conseqüentment, conceptuar-lo d’acord amb la historicitat i l’arbitrarietat.L’aprenetatge és l’adquisició de conceptes. Més important que l’informació obtinguda són les noves estructures que forman en el procés d’aprenentatge i que permeten l’acomodació de les noves informacions.

Enl’aprenentatge per descobriment el nen ha de construir el seu coneixement a partir del descobriment dels continguts.

La manera de plantejar els problemes o situacions per incitar a la resolució hade suposar un desafiament que inciti a continuar, que sigui motivador.

Exemple:

Fer un puzzle.
El nen ja haura fet altres clases de trencacloses amb diferents procediment, diferents maneres defer-los, ja tindrà coneixement de com es fan. Li donarem el puzzle que sera molt senzill i li direm que si fa aquest trencaclosques podrà descobrir el paisatge o personatges que sortiran en ell quanestigui acabat. El nen començarà a fer-lo intentant encaixar les peces formulara supocicions intuitives d’on va la peça i intentarà confirmar-ho sistematicament posant la peça on ell creu que...
tracking img