Juudalismo

Páginas: 16 (3941 palabras) Publicado: 31 de enero de 2012
1.- Judaisme

-Quin és el seu origen?

La cultura religiosa dels jueus, coneguda també com el pobre d'Israel, és una de les denominacions religioses existents més antigues del món.

Els terme judaisme i religió no existia en el hebreu premodern. Els jueus parlaven del Torà: lleis que Déu va revelar a Israel, i en les que va oferir una visió del món i una manera de viure (la Halaká), elcamí que es tenia que seguir pel món: les lleis, costums i pràctiques jueves. Totes les formes històriques del judaisme premodern constituïen, i encara avui el judaisme tradicional el constitueix, un sistema de cultura integral, que avarca la totalitat de la existència individual i comunitària de les persones. És un sistema de santificació en la que tot està sotmès a la voluntat que expressa deDéu, d'acord amb els models divins revelats sobre l'ordre còsmic i la legalitat.
El judaisme va tenir el seu origen en el Orient Pròxim. Però casi des del seus inicis les comunitats jueves, en moltes ocasions com resultat de migracions voluntàries i de exilis o expulsions forçades han viscut en casi tots els llocs del món. A mitjans de 1993 la població total dels jueus en el món ascendia a 18millons, dels quals 6.8 millons vivien a EE.UU, més de 3.6 millons a Israel i més de 1.9 en la antiga Unió Soviètica; aquestes son els tres llocs importants del món jueu.

-Els seus personatges més importants .

Abraham és el patriarca del judaisme, reconegut pel cristianisme i un profeta molt important de l'islam. La història de la seva vida és relatada al llibre del Gènesi i a l'Alcorà però no hiha cap evidència històrica de la seva existència. Les dates tradicionals de la seva biografia se situen entre el 2166 aC i el 1991 aC. Segons la tradició jueva, va néixer l'any 1948 de la Creació, és a dir l'any 1812 aC.
El seu nom original era Abram i era descendent del fill de Noah, Shem. Tot i que la seva dona era estèril, Déu va prometre-li que de la seva descendència faria una gran nació,raó per la qual va canviar el seu nom per "Abraham", que significa pare de multituds. El truncat sacrifici d'Isaac és una de les escenes més representades de la seva vida en les arts, esdevenint un dels passatges bíblics més coneguts.
El Gènesi, el llibre de l'Antic Testament que registra la vida d'Abraham, presenta el seu paper com un individu que ha de complir un pacte monoteista establert entreell i Déu (Jehovà o Jahvè). L'Alcorà presenta històries sobre Abraham i els seus descendents que són similars a les que hi ha a la Bíblia.

-Les seves creences
El judaisme es fonamenta en que no té un credo definit per tanmateix es fonamenta en dos creences molt importants. La que convicció que Jahvé, el seu únic déu, l'ha escollit com a poble per a donar-se a conèixer a tota la humanitat; ila fidelitat a la Aliança que Déu estableix amb el seu poble a la muntanya del Sinaí. Per aquesta aliança, Déu el protegeix i l'ajuda, però exigeix al poble que compleixi la Llei que lliura a Moisès.
En el judaisme hi ha un Déu únic i absolut, que és el creador de totes les coses i que es dóna a conèixer a Abraham i a Moisès.
Hi ha diferents lleis que creen un estil de vida que Déu proposa i queacepten com a resposta de l'amor de Déu. Aquestes són obeir la voluntat de Déu, estudiar-la amb diligència i esforçar-se en el seu estricte compliment.
-Característiques del seu lloc de culte.
La Sinagoga és el seu lloc de culte. Está formada per tres parts diferenciades:
-El BIMÁ: és la tarima des de la que es llegiran els textos sagrats.
-LA MENORÀ: és el canelobre de 7 braços, rèplica delque presidia l’antic Temple de Jerusalem.
-L’ESTRELLA DE DAVID: és un símbol que comença a utilitzar-se a l’edat mitjana. Posteriorment va ser utilitzat al ghettos de l’alemnya nazi. Actualment és símbol fonamental de la bandera de l’estat d’Israel i forma part dels elements simbòlics de les sinagogues
2.- Quina funció tenen les Sinagogues a les comunitats jueves.
Una sinagoga (prové del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS