La cacera de bruixes en època moderna

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3522 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció

La “cacera de bruixes” a l’època moderna ha sigut un tema molt estudiat per nombrosos modernistes, acaparant un seguit de factors que van propiciar la persecució de les bruixes en una primera temporal fase medieval i una desmesurada “cacera de bruixes” en una segona fase a la època moderna ¹.
L’objectiu d’aquest treball es estudiar el cas des de el punt de vista de la diferènciasexual en el conflicte i de la mateixa manera en l’àmbit de la societat moderna, no inclouen`t per tant altres aspectes que van propiciar el conflicte -pot ser tant o mes importants o mes considerables.
Es important doncs, tenir en compte que no implica afirmar que la qüestió de gènere sigui la base fonamental de la “cacera de bruixes”, però si ser un element ha valorar ha nivell quantitatiurespecte el gènere masculí.
De tal forma cal observar la societat moderna en el seu context històric, com les reaccions contra el gènere femení en aquest cas, van aparèixer en augment respecte el gènere masculí, i com la misogínia apareix aplicada des de la religió i des de la mateixa societat, grans productors de opinió. A mitjans dels segle XVI el quadre de referència simbòlic canvia ². Es enquesta tessitura que es pot argumentar la massificació de la “cacera de bruixes” des de el punt de vista sexista.

¹.Brian P.Levack La caza de brujas en la Europa moderna. p 140. ². Luisa Accati Studia Historica.Historia moderna Vol.19. pp25-35.
Context: l’Europa de la Reforma i la Contrareforma.
Com impartir les bases de la misogínia des d’ una corrent religiosa.
La societat de l’Antic Règims’articulava entorn a uns principis d’autoritat irrebatibles, vertebrats a través d’uns medis que permetien exercir domini sense cap dificultat. Un d’ells era l’acceptació de la superioritat intel·lectual i moral masculina, així com la submissió subsegüent de les dones als homes. Moralistes de l’època coincidien en la superioritat de confirmar l’ordre jeràrquic masculí amb justificacions demagògiques–Lluis Vives no dubtava en castigar-les - les rebels - amb el menys preu e inclús podent ser escopides. ³
Una de les causes del impacte de la repressió que es va efectuar contra la figura femenina en la cacera de bruixes, es l’aparició en escena d’un nou ordre religiós que es dona a l’Europa moderna. La Reforma protestant i la contrareforma catòlica varen ser clars objectes mediàtics que conceben ala figura de la bruixa com ésser malèfic considerat des de la sexualitat femenina.
L’auge i ressò que va tenir la religió en aquell moment de la societat moderna, va implicar, tant en el model protestant com en el catòlic –la cacera de bruixes es va donar tant en països catòlics com protestants ⁴- una pràctica quasi bé dogmàtica de qui eren les bruixes i de que s’havia de fer amb elles. La bruixarepresenta el dimoni, la encarnació del mal. Els esperits del mal havien de ser buscats -fixats en la matèria- i la demonología va derivar cap el radicalitzat estereotip de la bruixa.⁵ La religió en la època moderna és el motor que mou les masses i la disciplina que envolta la societat. Si es parteix d’aquesta base, s’ha de observar quines son les idees que representa l’església des de elprotestantisme i des de el catolicisme, i entendre aquesta com conseqüència indirecte -o directa- dels valors socials i del domini patriarcal.
L’aparició del absolutisme en Europa i dels interessos de les autoritats civils en una època on els valors religiosos eren dominants lligava les dues entitats. La societat estava canviant dins d’un marc poc convencional fins aleshores, i va entrar en undinamisme de dualitat que responia als seus ideals.
³. Margarita Ortega. Cuadernos de Historia Moderna. 19. p79. ⁴.J.B.Rusell. Historia de la brujería.Hechiceros, herejes y paganos. p 104. Molts historiadors han inclòs la “cacera de bruixes” en el marc de l’Europa protestant, però autors com J. B. Russell o B. P. Levack han determinat que també formava part de la Contrareforma catòlica. Els...
tracking img