La casa misteriosa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 36 (8976 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA CASA MISTERIOSA

INDEX

1. Plantejament de l’obra.
1. Obra: tema, idees, títol. Altres obres, temes o activitats amb els quals es relaciona.
2. Destinataris: objectius, format, mitjans. Altres possibilitats de recepció (públic)
2. Invenció de l’obra.
1. Argument. Elements fonamentals i els elements secundaris.
2. Seqüències que el componen. Temps, ritme.
3. Esborranydel text proposat/guió dramàtic.
3. Determinació dels components.
1. Personatges.
2. Motivacions, relacions, evolució dins de l’obra.
3. Caracterització de cadascú (visual, psicològica).
4. Espai, seqüència per seqüència.
5. Materials, seqüència per seqüència.
6. So, seqüència per seqüència.
4. Procés de dramatització i teatralització.
1. Dramatització deltext/improvisacions sobre l’argument.
2. Exercicis de preparació de l’actuació de cada personatge i del grup.
3. Preparació de l’espai.
4. Preparació del material.
5. Preparació del so.
5. Proposta de representació.
1. Actuació.
2. Altres formes de participació en la representació.

6. Plantejament de l’obra

1. Obra: tema, idees, títol. Altres obres, temes o activitats amb elsquals es relaciona.

- Tema: por, terror.
- Idees: Aquesta obra tracte d’un grup de joves que han fet una aposta sobre qui és més valent, les xiques o els xics en passar una nit en la casa misteriosa.
- Títol: La casa misteriosa.
- Altres obres, temes o activitats amb els quals es relaciona: espiritisme, història de anys passats (guerres), cooperació, empatia cap als altres,amistat, confrontament.

2. Destinataris: objectius, format, mitjans. Altres possibilitats de recepció (públic).

L’obra no es inventada, ja que existeix i un grup de teatre l’ha representada. Va destinada a persones majors de 10 anys amb l’objectiu de que els xiquets i xiquetes no tinguen por a cap d’aquestos temes (espiritisme, fantasmes), ja que han de diferenciar entre la realitat ila ficció.
Podria adaptar-se l’obra per a nens i nenes més petits utilitzant un vocabulari més adequat a l’edat d’aquestos. I canviant les escenes que poden resultar més violentes per a ells.
Es tracta d’una obra organitzada per escenes, concretament 5 escenes. En cada canvi d’escena apareixen diferents personatges i accions, entren uns i altres se’n van.

Objectius de l’obra:
-Realitzar una obra de teatre
- Reconèixer el teatre com una forma lúdica d’expressió i aprenentatge.
- Fomentar la convivència amb els demés i el respecte.
- Millorar els seus coneixements de la llengua catalana.
-Aprendre a interpretar un personatge en concret tenint en compte les seves característiques físiques i psicològiques.
- Treballar l’expressió corporal i l’oral.
-Adquirir coneixements bàsics del teatre: personatges, so, espai, il·luminació...
- Aprendre a valorar i respectar el treball realitzat per la resta.
- Millorar la vocalització, gestualització...

Continguts:
- Tècniques realitzades per portar a terme un obra de teatre: com muntar l’escenari....
- Creació d’un ambient cooperatiu.
- El coneixement i l’ús de l’espai teatral.
-L’ expressió corporal i oral.
- control de la veu, respiració, ritme de la parla
- Desenvolupament de la imaginació i de la creativitat dels alumnes.

- Metodologia
Activa, participativa,que fomenta el treball cooperatiu i en grup el que volem aconseguir amb açò és que els nens sapiguen mostrar els seus sentiments, emocions, a més d’aprendre a parlar en públic i vajadesapareixent la por escènica. Mitjançant la realització d’activitats lúdiques adquiriran els objectius proposats.

7. Invenció de l’obra

1. Argument. Elements fonamentals i els elements secundaris.

L’ obra tracta d’un grup de joves que han fet una aposta sobre qui és més valent, les xiques o els xics en passar una nit a la casa misteriosa.
Durant aquesta nit succeeixen una sèrie...
tracking img