La comunicacon no verbal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1840 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA C.N.V DE LA INFERMERIA AL CAP

INTRODUCCIÓ
La comunicacióno verbal es tot el que es transmet per mitja de moviments i gestos, llenguatge corporal o postura, expressió facial i el contacte visual, la comunicació d’objectes tals com la roba, pentinats o fins i tot l’arquitectura, o símbols i infografia, així com a traves de un conjunt del citat, tal com la comunicació de la conducta. Aquestadelata completament els sentiments o percepció sobre la persona amb la que s’interactua. El 90% del a nostra comunicació es no verbal.
La importància d’aquesta cau en que complementa a la comunicació verbal, arribant a ser, mes important. Això fa que puguem entendre a una persona quan no se sap explicar amb claredat a traves de la comunicació verbal. Aquesta tracta de comunicar actituds iemocions i donar suport a la comunicació verbal.
Tenint en compte aquest aspectes, en aquest treball parlarem del comportament que hauríem de tenir uns infermers en un Centre d’Atenció Primària amb la comunicació no verbal i com afecten aquests als pacients que reben atenció en aquests centres.

RECEPCIÓ DEL PACIENT A LA CONSULA (1ª IMPRESSIÓ)
Com va dir Gauquelin (1982) en una primera conversaciócara a cara, l’impacte verbal es d’un 7% i la no verbal d’un 93%. Dins de la no verbal el 55% correspon a expressions facials i el 38% a altres aspectes no verbals.
Tenint en compte el que deia Gauquelin, quanun pacient arriba a la consulta, em de donar la millor impressió possible, ja que aquest es el primer contacte amb ell, per tant, la primera impressió que s’emportarà del professional deinfermeria. Això es així perquè el pacient es fa una idea de com podem ser nosaltres, i mai tindrem una segona oportunitat per a canviar-la, ja que es mes difícil aconseguir una opinió positiva d’algú quan la primera impressió es dolenta, que el contrari.
Aquesta primera impressió es d’una durada molt curta (3-4min.) i consta de dos parts:
* La impressió física. Dins d’aquesta estaria com anemvestits (en aquest cas seria que portem el uniforme ben posat i net), la posició en la que rebem al pacient, l’expressió facial, com anem pentinats...
* La impressió verbal. Mantenir un to de veu bo, la rapidesa de parlar, el volum...
* La manera d’expressar-nos. El que diguem al pacient ha de tenir congruència amb la manera en que ho diem. Això vol dir que no podem dir coses que escontradiguin.La manera de avisar al pacient de que es tracta del seu torn i la forma d’expressar el que diem també te un paper molt important amb la primera impressió.
* Com escolto. No hem d’interrompre al pacient, donar feedback al que el pacient ens esta dient o donar-li aclariments al que ens diu si ell dona a entendre que els vol.
* Altres impressions. Rebre’l adequadament a l’hora d’entrara la consulta, acompanyar-lo a seure en cas de persones grans...
Per tant, hem d’intentar que el pacient es porti la millor impressió possible de nosaltres, ja que aquesta afectarà amb la relació que mantinguem pacient/infermer, tant a la visita actual, com a possibles visites posteriors.

APROPAMENT AL PACIENT: GENERACIÓ DE CONFIANÇA
Esta basada en arribar a aconseguir una confiança amb elpacient, de tal manera que ell ens arribi a explicar amb confiança que es el que li passa. Per arribar a aconseguir això, hauríem de mostrar una sèrie de característiques, tenint sempre mes importàncies les no verbals que les verbals.
Seguretat i professionalitat
El pacient a de percebre que estem tenint seguretat en la feina que estem fent. Si comprova que som uns bons professionals i tenim unabona seguretat en nosaltres mateixos, el pacient es sentirà mes còmode d’estar a les nostres mans. Per expressar això no hem de mostrar-nos nerviosos, hem de seure adequadament a la cadira i no creuar cames, mirar als ulls quan ens dirigim al pacient i aquest ho fa amb nosaltres, però sense mantenir la mirada fixa durant un període de temps llarg. Mai ens hem de moure excessivament ja que...
tracking img