La primera i segona revolució industrial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2215 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA PRIMERA I LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
1. Què entenem com a Revolució Industrial?
La revolució industrial es la transformació radical del sistemes de producció de béns, es a dir, que es el conjunt de canvis econòmics i tecnològics que es va produir a Gran Bretanya, en una part d’Europa i als Estats Units al segle XVIII ( entre 1780 i 1850) .
2. En quin període i en quin país es va iniciar?
Es va iniciar a Gran Bretanya al segle XVIII.
3. La revolució demogràfica.
- En que va consistir? La revolució demogràfica es va iniciar des de mitjan del segle XVIII i va consistir en l’augment de creixement de la població europea, que va anar creixent a un ritme més ràpid que Gran Bretanya.
- Causes i conseqüències :
Al créixer la població això va causar l’augment de producció enaliments, i també va fer progressar la higiene i la medicina. Es a dir que al haver-hi més aliments, la població era més resistent davant malalties i epidèmies, així que van anar desapareixent. Com a conseqüència d’això va disminuir la mortalitat, que va fer que augmentes l’esperança de vida i el increment de la natalitat.
- Explica quina relació pots establir entre creixement demogràfic i expansióagrícola.
Al augmentar la població i va haver-hi una gran demanda d’aliments, va fer que puges el preus agrícoles. Això va establir molts més camps per treballar i la innovació de noves tècniques de conreu i la introducció de nous conreus que feia que la població disposes de més varietat d’aliments.
4. Les transformacions a l’agricultura. La revolució agrícola.
- En que va consistir?
Vaconsistir en la gran demanda de aliments per part de la població, que va fer que els preus agrícoles pugessin. Això va establir molts més camps per treballar així que per estimular la producció, la terra es va convertir en propietat privada, es a dir que ja no eren propietaris els senyors feudals. També hi va haver una innovació en les noves tècniques de conreu, el sistema de Norfolk que consistia enla substitució de guaret per plantes, la inicialització de mecanització de les tasques agrícoles i la introducció de nous conreus com el blat i la patata, això va permetre que la població tingues una dieta variada i més rica.

- Quins factors la van afavorir?
Van posar fi a l’antic sistema senyorial i comunal de propietat de la terra es va convertir en propietat privada
5. Les fontsd’energia de la 1a Revolució industrial
Què és una font d’energia?
Són recursos materials i fenòmens naturals utilitzats per extreure energia útil per a les activitats humanes. Des de molt antic s'han anat descobrint i utilitzant fonts d'energia molt diverses, que han anat variant en funció del desenvolupament tecnològic al què s'ha arribat en cada època històrica. Des de la Revolució Industrial ifins els nostres dies, les fonts d'energia més utilitzades han sigut els combustibles fòssils, principalment el carbó i el petroli. El carbó s'ha fet servir durant molts anys per accionar les màquines de vapor i les locomotores.
Quines eren les fonts d’energia tradicionals?
La força humana, la força dels animals, l’energia hidràulica i la eòlica.
Quina serà la font d’energia que revolucionaràla producció i s’associarà a la 1a R.I.? Explica breument com funcionava.
La Font d’energia que va revolucionar la producció va ser el vapor. La màquina de vapor creada per James Watt l’any 1769, aquesta màquina utilitza com a combustible el carbó.


Funcionament: Al cremar el combustible s’obté vapor d’aigua, que recorre un circuit fins arribar a un cilindre, que empeny el pistó que a lavegada fa moure el balancí i aquest acaba movent la roda. El vapor d’aigua es refreda al condensador i fa retrocedir el pistó. Això te com a finalitat fer moure la roda contínuament.
Hi ha alguna altra font d’energia important?
El carbó i el ferro
6. Les noves fàbriques i industries.
Quin va ser el primer sector que es va mecanitzar i on es va aplicar la revolució industrial ?
A Gran...
tracking img