La segona revolució industrial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4694 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La segona revolució industrial

Índex

1 - Introducció
2 - L’energia hidroelèctrica s 2.1 - Antecedents s 2.1.1 - El període de prosperitat (1880-1900)s 2.1.2 – El període de crisi s 2.2 - L’obra s 2.3 - Conseqüències de l’obra per a la comarcas 2.3.1 - Econòmiques s 2.3.2 - Socialss 2.3.3 – Demogràfiques
3 - Personatges, invents i marques durant la 2ª revolució industrial s 3.1 - Personatge vinculat a la 2ª revolució industrial f 3.1.1 - Origen i arrels f3.1.2 - Les primeres empreses f 3.1.3 - Les empreses s’engrandeixen f 3.1.4 - L’industria petroleraf 3.1.5 - Un multimilionari f 3.1.6 - Els últims anys f 3.1.7 -Principi i final s 3.2 - Invent vinculat a la 2ª revolució industrial s 3.3 - Una marca vinculada a la 2ªrevolució industrial1.- Introducció
Després de la primera fase d’industrialització a Anglaterra, i de la seva extensió a Europa, EEUU i Japó, s’inicià un nou cicle superada la crisis del 1873, que hauria de durar fins a l’esclat de la 1ª Guerra Mundial al 1914. En aquest període Gran Bretanya perd el seu lideratge en benefici de altres potencies.
Lacaracteritzaven els següents trets: s Utilització de noves fonts d’energia s El desenvolupament de nous sectors de la producció s Canvis en la organització de la producció i el treballs Noves formes de capital empresarial s La formació d’un mercat d’extensió mundial
En aquest treball estudiarem o buscarem informació sobre la utilització de una nova font d’energia, i els canvis que comporta aquesta en la societat de l’època, esmentarem un personatge i la seva importància, també explicarem un...
tracking img