La república de platò (català)

Páginas: 12 (2776 palabras) Publicado: 24 de enero de 2012
Apunts de Lectura

En el primer fragment del llibre II, Sòcrates fa referència a la idea de ciutat ideal segons la seva opinió. Primer de tot comença parlant sobre la creació de les ciutats, més endavant, entre el 370a i el 371a parla sobre les necessitats bàsiques d’una ciutat i al 372a fa una possible estimació del que podria ser la justícia i la injustícia. Entre el 375a i el 375e parlasobre una altra necessitat: els guàrdies i les característiques que ha de tenir un guàrdia perfecte. Al 376a estableix la relació entre la filosofia i els guàrdies i diu que un bon guàrdia ha de ser filòsof i a la vegada fort físicament. Finalment, al 376e parla sobre la manera més adequada d’educar els soldats. Ha de ser una barreja equilibrada entre el desenvolupament de cos i ment.
Al segonfragment, el del llibre IV, parla sobre els valors que ha de tenir una ciutat. Del 428e fins al 429b menciona la prudència com a una de les quatre característiques d’una ciutat. Al 430c parla sobre el valor i abans del 433 parla sobre la temperància. Finalment, del 433 cap endavant troba el “significat” de justícia que es veu resumit al 434a.
En aquests fragments del llibre quart també parla sobre lateoria de l’ànima. Sòcrates diu que l’ànima està dividida en tres parts: La racional, la irascible i la concupiscible. La primera és on s’ubica la prudència, la segona part és la que controla la valentia i la última els instints. Aquí, al igual que a una ciutat la temperància és l’equilibri entre totes les 3 ànimes. Al 443d, Sòcrates diu que la justícia no és una característica dels fets decadascú ja que fer una bona acció no és el mateix que ser just, sinó que la justícia és una característica pròpia i interior de l’ànima que s’exterioritza quan una persona obra. La justícia d’una persona és la mateixa que d’una ciutat, però aquesta última a més gran escala.
Finalment, el llibre VII parla sobre el mite de la caverna i del sistema educatiu. Amb això pretén que cadascú sigui escollit perallò que millor se li dona, depenent de les seves característiques físiques i mentals ja que l’objectiu inicial era construir una ciutat ideal, ben governat, per aconseguir observar la idea de justícia i injustícia. I com que la ciutat depèn dels seus governants per obrar de manera justa, aquets han de conèixer la idea de justícia, ja que només qui coneix la idea de justícia pot obrar seguint laidea, o sigui, justament. Perquè aquests governants coneguin la idea de justícia, ells mateixos han d’arribar al que seria fora de la caverna mitjançant el mètode dialèctic per part d’algun professor que els ajudi en l’ascensió. Això també es pot interpretar com una crítica a l’ensenyament Sofista al qual Sòcrates estava totalment en desacord, ja que aquests imposaven uns valors als estudiants queno eren els de veritat.
Resum del Contingut
Els primers dos fragments dels llibres parlen sobre la cerca de la justícia:
L’obra comença quan Sòcrates està parlant amb Glaucó i ell li parla sobre la justícia, sobre si no sabria pas si defensar-la o el contrari, deixar-la córrer. Glaucó i els altres que l’escolten li demanen que de cap manera deixí de defensar la Justícia i encara menysd’investigar que és la justícia, de manera que Sòcrates els convida a ells també a unir-se a aquesta feixuga “recerca” del que és la justícia. Abans, però, Sòcrates els adverteix de que no és una cosa fàcil i els demana que si accepten després no es facin enrere.
Per començar a investigar sobre la justícia en una persona arriben a la conclusió que la manera més senzilla de fer-ho és analitzant una ciutat,ja que com que una ciutat és més gran que una persona per força ha d’haver-hi més justícia en ella que en qualsevol individu. Llavors comencen a analitzar una ciutat des de la seva creació.
Primer en la seva creació: una ciutat creix quant un conjunt de gent se n’adona que no es valen totalment per ells mateixos i necessiten l’ajuda d’altres persones per seguir endavant, i per tant agafem un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PLATÓ: La República
  • Republica de plató
  • LA REPÚBLICA de Plató
  • República De Plató
  • Plató (la república)
  • República
  • Plató Llibre De La República
  • Plató. república, 534c

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS