Las meninas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (641 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anàlisi d’una obra d’art

Fitxa tècnica:
* Títol: Las Meninas
* Autor: Diego Velázquez
* Cronologia: 1656
* Estil: barroc
* Tema: retrat
* Materials: Oli sobre tela
*Localització: Museo del Prado (Madrid)

Context històric:
El Barroc té l'origen a la segona meitat del segle XVI, en un moment de profunda crisi econòmica, política, social i cultural. En mig de lacrisi, però, s'inicià un procés de transformació:
* En l'àmbit de l'Església Catòlica, es produí la Contrareforma, iniciada amb el Concili de Trent (1545-63).
* El triomf de la ciència nova(Galileu, Kepler, Descartes, Newton, Bacon...) significà l'esfondrament complet de la filosofia i de la ciència aristotèliques.
* En el pla internacional, la concòrdia superficial de la Pau deVervins (1598) i l'edicte de Nantes (1598), fou seguida per la Guerra dels Trenta Anys (1618). En el 1619 el barroc va arribar a una gran crisi, una crisi on tots gairebé van tenir una mort.
Acabat elconflicte, el mapa de l'Europa occidental prengué trets força semblants als actuals. Durant el segle XVI la supremacia de Portugal i Castella a ultramar fou indiscutible, però des de l'inici del segleXVII Holanda, Anglaterra i França aparegueren com a grans potències colonials. Per contra, l'absolutisme triomfà a França, que proporcionà un model a seguir per la major part de les corts europees. Lavida cultural experimentà l'atracció de París i dels salons burgesos.
Anàlisi formal:
L’obra clarament té forma pictòrica ja que les formes no apareixen clarament definides i els contorns es perdenamb els colors. Té una composició centrífuga ja que el quadre no mostra tota la sala i alguns objectes o personatges queden tallats pels marges de l’obra. Tot i haver-hi una superposició dels elementsen perspectiva aèria Velázquez aconsegueix crear una sensació de interacció unitària entre els diferents personatges.
La línia d’horitzó parteix de la meitat del quadre, però totes les figures es...
tracking img