Ldap replica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (637 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Replica LDAP

Anem a configurar mitjançant el LDAP el server blanc de ESI i el server negre de ESO per a que fagen una replica de server negre principal del institut i aixi que es sincronitzen lesdades per mantindrerles actualitzades.

Vam començar seguint un manual que trobarem en internet el cual ens indicava:
Primer teniem que fer una copia de les dades del server mestre al server esclauutilitzant el comando RSYNC copiant el directori /var/lib/ldap.
Despres entrar al arxiu /etc/ldap/sldap.conf del server mestre amb el següents parametres:
moduleload syncprov.la
replogfile/var/lib/slapd/replog
overlay syncprov
syncprov-checkpoint 100 10
syncprov-sessionlog 100

Seguidament en els servers esclaus entrarem al arxiu /etc/ldap/sldap.conf afengint:
moduleload syncprov.lasyncrepl rid=1
provider=ldap://10.0.2.254:389
type=refreshOnly
interval=0:00:01:00
searchbase="dc=46022099, dc=aula, dc=ma3, dc=lliurex, dc=net"
filter="(objectClass=*)"
scope=subschemachecking=off
bindmethod=simple
binddn="cn=carmon, dc=46022099, dc=aula, dc=ma3, dc=lliurex, dc=net"
credentials="vufuw"

Però aquest procediment no ens va funcionar en el nostre sistema operatiu per aixovam intentar un altra solució.

Vam utilitzar un scrip que va crear entre tota la clase i eu aconseguirem:
Per evitar problemes ferem copies de seguretat dels HOME i els borrerem, despres elstornarem a montar i cambiar el propietari perque sigueren dels usuaris que corrresponien.
A continuacio iniciarem el LDAP pero va donar error ya que no es van sincronitzar els servers aisina que provaremen el comando RSYNC que permiteix sincronitzar dades entre ordinadors de una xarxa.
Parem el servei LDAP dels servers sudo service sldap stop i ejecutarem el següent comando:
rsync -arsync://[carmon@] 10.0.2.254[:389]/var/lib/ldap [/var/lib/ldap]
El comando va fallar aisi que provarem el següent:
rsync -a //carmon@ 10.0.2.254 /var/lib/ldap /var/lib/ldap

Tambén falla. Provem a...
tracking img