Legislacion adt

Páginas: 32 (7762 palabras) Publicado: 28 de enero de 2012
“ADN” înseamnă Acordul European referitor la transportul pe cursuri de apă interne al mărfurilor periculoase;
„AIEA”, Agenţia Internaţională de Energie Atomică, (AIEA, P.O. Box – 100 - A- 1499 Vienne);

„Ambalaj”, un recipient, precum şi toate celelalte elemente sau materiale necesare care permit recipientului să-şi îndeplinească funcţia de retenţie. Ambalajînseamnă unul sau mai multe recipiente şi orice alte componente şi materiale necesare pentru ca aceste recipiente să îşi îndeplinească funcţia de retenţie a conţinutului lor şi alte funcţii de siguranţă (vezi de asemenea
„Ambalaj combinat", „Ambalaj compozit (material plastic)”, „Ambalaj compozit (sticlă, porţelan sau gresie)”, „Ambalaj interior", „Recipient mare pentru transportulîn vrac RMV”,
„Ambalaj intermediar”, "Recipient mare ”, „Ambalaj mare”, „Ambalaj metalic uşor”, „Ambalaj exterior”, „Ambalaj recondiţionat”, „Ambalaj reconstruit”, „Ambalaj refolosit”, „Ambalaj recuperat” şi „Ambalaj etanş la substanţe pulverulente”);

„Ambalaj combinat”, o combinaţie de ambalaje pentru transport, constituită dintr-unul sau mai multe ambalajeinterioare fixate într-un ambalaj exterior, după cum se prescrie în paragraful
4.1.1.5;

NOTĂ: „Elementul interior” al „ambalajelor combinate” este denumit întotdeauna
„ambalaj interior” şi nu „ recipient interior”. O butelie de sticlă reprezintă un exemplu de acest gen de „ambalaj interior”.
„Ambalaj compozit (material plastic)”, un ambalajconstituit dintr-un recipient interior din material plastic şi un ambalaj exterior (metal, carton, placaj etc.). După ce a fost asamblat, acest ambalaj va rămâne un întreg indivizibil; el este umplut, depozitat, expediat şi golit ca atare;

NOTĂ: Vezi NOTA de la „Ambalaj compozit (sticlă, porţelan sau gresie)”.
„Ambalaj compozit (sticlă, porţelan sau gresie)”, un ambalajconstituit dintr-un recipient interior din sticlă, porţelan sau gresie şi un ambalaj exterior (metal, lemn, carton, material plastic, material plastic expandat). După ce a fost asamblat, acest ambalaj va rămâne un întreg indivizibil; el este umplut, depozitat, expediat şi golit ca atare;

NOTĂ: „Elementul interior” al unui „ambalaj compozit” este denumit în mod normal„ recipientinterior”. De exemplu, „elementul interior” al unui ambalaj compozit de tip 6HA1 (ambalaj compozit, material plastic) este un „recipient interior” de acest gen, dat fiind că acesta nu este conceput în mod normal pentru a îndeplini funcţia de „retenţie” fără un
„ambalaj exterior”, aşadar nu este vorba despre un „ambalaj interior”.

„Ambalaj de siguranţă”, un ambalajspecial, în care se plasează colete cu mărfuri periculoase, deteriorate, care prezintă defecte sau scurgeri, sau mărfuri periculoase care s-au scurs ori s-au vărsat din ambalajul lor, în vederea unui transport pentru recuperarea sau eliminarea acestora;

„Ambalaj etanş la substanţe pulverulente”, un ambalaj care nu permite pătrunderea substanţelor uscate, inclusiv a materiilor solidepulverizate fin, produse în timpul transportului;
„Ambalaj exterior”, protecţie exterioară a unui ambalaj compozit sau a unui ambalaj combinat, realizată din materiale absorbante, materiale de umplere, precum şi toate celelalte elemente necesare pentru a conţine şi proteja recipientele interioare sau ambalajele interioare;

- 13 -
„Ambalajinterior”, ambalaj care trebuie prevăzut cu un ambalaj exterior în vederea transportului;

„Ambalaj intermediar”, un ambalaj plasat între ambalajele interioare sau obiecte şi ambalajul exterior;

„Ambalaj mare”, un ambalaj ce constă dintr-un ambalaj exterior care conţine obiecte sau ambalaje interioare şi care:
(a) este conceput pentru o manipulare mecanică;

(b) are o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • que es adt
  • Pro ADT
  • Epp y adt
  • Alarmas ADT
  • ADT
  • COMPORTAMIENTO ADT Listo 2
  • Legislacion
  • legislacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS